Fakton Consultancy

Strategisch adviseurs met denkkracht en daadkracht

Fakton Consultancy is een ervaren vastgoedadviseur voor de publieke en private sector in Nederland. Wij werken voor alle partijen binnen de vastgoedketen: ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten en overige overheden.

Wie we zijn

Fakton Consultancy

Elk tijdperk kent zijn eigen vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Van de wederopbouw en stadsvernieuwing tot de verzelfstandiging van de woningcorporaties en de nieuwe woningwet uit 2015: de opgaven zijn groot en relevant omdat ze immers ons allemaal aangaan.

Momenteel is er een crisis op de woningmarkt, wordt er te weinig gebouwd, zijn huurwoningen niet bereikbaar en betaalbaar, is er het stikstof vraagstuk, moeten we verduurzamen om klimaatverandering te beperken en passen we klimaatadaptatie toe om de gevolgen van klimaatwijziging op te vangen. Voor de aanpak van die problemen moet denkkracht gecombineerd worden met daadkracht en ervaring.

Ons team van Fakton Consultancy voldoet aan die criteria en opereert bovendien binnen een eco-systeem van ander Fakton

ondernemingen met elk hun specifieke expertise zoals Fakton Energy, Fakton Development, Fakton Executives en SpringCo.

Onze adviseurs zijn breed georiënteerd binnen het speelveld van de gebouwde omgeving, organisaties en financiën en werken voor alle partijen op dat veld: publieke en private organisaties, ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, gemeenten en andere overheden. Hierdoor zijn we in staat vraagstukken vanuit de optiek van alle partijen te benaderen.

Door in hun huid te kruipen weten we ook hoe we partijen bij elkaar moeten brengen en pakken wij vraagstukken vanuit een integrale visie op. Voor ons is het, gegeven de dynamiek in de vraagstukken en voor het binden en vasthouden van talenten, noodzakelijk om blijvend te vernieuwen door in te zetten op talent- en kennisontwikkeling.

Wat we doen

Onze diensten

Businesscase

Vanuit excellent financieel inzicht optimaal sturen
Lees verder

Ontwikkelstrategie

Complexe ontwikkelingen vragen om een slimme, sturende en adaptieve ontwikkelstrategie

Begeleiding bij verkopen

Een goed gestructureerde verkoopstrategie en verkoopbegeleiding als basis voor een succesvolle (her)ontwikkeling
Lees verder

Portefeuille- en assetmanagement

Prestaties verbeteren met sturing op uw vastgoedportefeuille
Lees verder

Overige diensten

Vraagstukken op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en financiën

“Samen met de opdrachtgever de sleutel vinden voor succes in een complex project, dat maakt iedere opdracht weer uniek en interessant!”

  • Marlissa vd Kreeke3zw
    Marlissa van de Kreeke
    Consultancy
Neem contact op
Ons werk

Meer over Fakton Consultancy

Wij zoeken nieuwe collega's

Binnen Fakton Consultancy is altijd ruimte voor nieuwe collega’s. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.
Bekijk onze vacatures

Nieuws

Lees het laatste nieuws over Fakton Consultancy
Lees het nieuws

Onze projecten

Bekijk de projecten van Fakton Consultancy
Ga naar projecten

Whitepaper partnerselectie

Bij complexe gebiedsontwikkelingen kan partnerselectie een goed alternatief zijn en een toevoeging op bestaande instrumenten.
Download de whitepaper
Wat we doen

Onze producten

Sustainable Development Goals (SDG's)

Verken je maatschappelijke impact in de vastgoedsector met shared goals
Lees verder

FEKTS

De interactieve tool voor meer inzicht in stichtingskosten en grondwaarden
Lees verder

Heeft u een vraag over onze dienstverlening?

Neem contact op met Aeisso

Neem contact op met Madelon

Aeisso Boelman
Partner
Madelon Lageveen
Madelon Lageveen
Partner