Fakton Consultancy

Strategisch adviseurs met denkkracht en daadkracht

Fakton Consultancy is een ervaren vastgoedadviseur voor de publieke en private sector in Nederland. Wij werken voor alle partijen binnen de vastgoedketen: ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, gemeenten en overige overheden.

Fakton Consultancy

Elk tijdperk kent zijn eigen vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Van de wederopbouw en stadsvernieuwing tot de verzelfstandiging van de woningcorporaties en de nieuwe woningwet uit 2015: de opgaven zijn groot en relevant omdat ze immers ons allemaal aangaan. Momenteel is er een crisis op de woningmarkt, wordt er te weinig gebouwd, zijn huurwoningen niet bereikbaar en betaalbaar, is er het stikstof vraagstuk, moeten we verduurzamen om klimaatverandering te beperken en passen we klimaatadaptatie toe om de gevolgen van klimaatwijziging op te vangen. Voor de aanpak van die problemen moet denkkracht gecombineerd worden met daadkracht en ervaring.

Ons team van Fakton Consultancy voldoet aan die criteria en opereert bovendien binnen een eco-systeem van ander Fakton ondernemingen met elk hun specifieke expertise zoals Fakton Energy, Fakton Development, Fakton Executives en SpringCo. Onze adviseurs zijn breed georiënteerd binnen het speelveld van de gebouwde omgeving, organisaties en financiën en werken voor alle partijen op dat veld: publieke en private organisaties, ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, gemeenten en andere overheden. Hierdoor zijn we in staat vraagstukken vanuit de optiek van alle partijen te benaderen. Door in hun huid te kruipen weten we ook hoe we partijen bij elkaar moeten brengen en pakken wij vraagstukken vanuit een integrale visie op. Voor ons is het, gegeven de dynamiek in de vraagstukken en voor het binden en vasthouden van talenten, noodzakelijk om blijvend te vernieuwen door in te zetten op talent- en kennisontwikkeling.

“Samen met de opdrachtgever de sleutel vinden voor succes in een complex project, dat maakt iedere opdracht weer uniek en interessant!”

  • Marlissa vd Kreeke3zw
    Marlissa van de Kreeke
    Consultancy
Neem contact op
Strategisch adviseur met daadkracht

Onze diensten:

Vanuit excellent financieel inzicht optimaal sturen.

Businesscase en ontwikkelstrategie

Adequate financiële regie is voor ons essentieel bij (her)ontwikkelingsopgaven, investeringsprogramma’s en beleggingsportefeuilles. Scherp zicht op de financiële component van projecten is noodzakelijk voor het toetsen van de haalbaarheid, optimaliseren van zowel het kwalitatieve als het financiële resultaat en het coördineren van investeringen. Een transparant uitgewerkte businesscase is het instrument voor deze exercities. De businesscase integreert niet alleen investeringen, uitgaven, inkomsten en financiën, maar dient ook als communicatiemiddel.

Het opstellen en uitwerken van businesscases van allerlei soorten: dat is sinds de oprichting van Fakton in 1981 het fundament van ons werk. De kennis en kunde van Fakton op het terrein van financiën én op het gebied van procesmanagement zetten wij in om te komen tot solide, transparante en daarmee duurzame businesscases. Dit doen wij voor alle partijen in het ruimtelijk domein en voor allerlei type vraagstukken.

Complexe opgaven vragen bovendien om een gedegen ontwikkelstrategie. Om een businesscase tot ontwikkeling te brengen moeten we de juiste partijen bij elkaar brengen, de belangen van deze partijen bij het project synchroniseren, de beleving van de urgentie van een project bewaken en een bestendige samenwerkingsvorm tot stand brengen. Dit geheel van proces en inhoud duiden wij aan als ontwikkelstrategie.

Een goed gestructureerde verkoopstrategie en verkoopbegeleiding als basis voor een succesvolle (her)ontwikkeling.

Begeleiding bij verkopen

Verbeteren van de strategie en procedures voor de verkoop van locaties voor (her)ontwikkeling: dat is ons doel. Het simpelweg te koop zetten van locaties leidt tot inprijzen van risico’s door kopende partijen en ontwikkelmogeliijkheden blijven mogelijk onbenut.

Wij voegen in complexe verkoopopgaves waarde toe door het opzetten van een op maat gesneden, locatie specifieke verkoopstrategie en het effectief vormgeven en begeleiden van verkoopprocedures.

Daarbij hebben wij oog voor de kwaliteit en potentie van de locatie en de eisen en wensen van de verkopende partij. Wij richten ons op het vergroten van de waarde en het beperken van risico’s. De dialoog speelt hierbij een belangrijke rol. Via een ‘Verkoop in Dialoog’ komen partijen tot een haalbaar plan, maximeren zij de toegevoegde waarde voor beide partijen zowel kwalitatief als financieel.

Wij begeleiden verkoopprocedures van de voorbereidingsfase tot en met de contractfase. Ontzorging van onze opdrachtgevers van begin tot eind stellen we voorop. Ook zorgen we voor efficiënte verkoopprocedures om de transactiekosten voor alle partijen te beperken.

Door onze ervaring met verkopen voegen wij waarde toe en bereiken wij betere resultaten voor alle betrokken partijen.

Prestaties verbeteren met sturing op uw vastgoedportefeuille

Portefeuille- en assetmanagement

Verdere professionaliseren van vastgoedsturing in binnen de publieke en private sector een centraal thema. Binnen een voortdurende veranderende omgeving moeten woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen en universiteiten, bedrijven en commerciële beleggers hun maatschappelijke en financiële prestaties optimaliseren binnen een adequaat financieel kader.

Voor maatschappelijk partijen is een financieel kader gericht op de balans tussen continuïteit en het verbeteren van de maatschappelijke prestatie: bieden van huisvesting voor huishoudens met lagere inkomens, voor zorginstellingen en onderwijs en voor cultuur en sport.

Voor commerciële partijen bepalen de wensen van aandeelhouders het financieel kader. Dit kader is veelal meer op rendement gericht zonder daarbij maatschappelijke doelen als duurzaamheid uit het oog te verliezen.

Portefeuille- en assetmanagement staat voor vastgoedsturing op strategisch en tactisch niveau. Informatie en data zijn daarbij essentieel als het fundament voor beslissingen.

De kracht van onze adviseurs zit in een ruime ervaring op dit gebied opgedaan in talloze opdrachten voor gemeenten, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, zorginstellingen, universiteiten, rijksoverheid en beleggers. Ons eco-systeem biedt aanvullende kennis en kunde: voor dataverwerking via SpringCo, voor implementeren van veranderen via Fakton Executives.

Wij zoeken nieuwe collega's!

Binnen Fakton Consultancy is altijd ruimte voor nieuwe collega’s. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Bekijk onze vacatures hier
Foto Whitepaper partnerselectie

Whitepaper Partnerselectie

Bij complexe gebiedsontwikkelingen kan partnerselectie een goed alternatief zijn en een toevoeging op bestaande instrumenten zoals prijs- of planselectie. Lees er meer over in ons Whitepaper Partnerselectie via onderstaande link.

Download de whitepaper