Fakton Consultancy

Strategisch adviseur met daadkracht

Madelon Lageveen
Zoek jij een adviseur voor complexe strategische vastgoedvraagstukken?
Neem contact op met Madelon
Aeisso Boelman zw
Zoek jij een adviseur voor complexe strategische vastgoedvraagstukken?
Neem contact op met Aeisso
Marlissa vd Kreeke3zw
Zoek jij een adviseur voor complexe strategische vastgoedvraagstukken?
Neem contact op met Marlissa
Fakton Consultancy

Strategisch adviseur met daadkracht

Fakton Consultancy is een ervaren vastgoedadviseur voor de publieke en private sector in Nederland. Wij werken voor alle partijen binnen de vastgoedketen: ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, gemeenten en overige overheden.

Fakton Consultancy opereert in het speelveld van de gebouwde omgeving, duurzaamheid, financiën en organisaties.

Wij adviseren onze opdrachtgevers bij hun strategische vastgoedvraagstukken en helpen hen met de implementatie en uitvoering van ons advies. Onze executiekracht is gebaseerd op inhoudelijke kennis en onze verbindende, daadkrachtige en authentieke manier van werken. Wij blijven vernieuwen door in te zetten op talent, kennisontwikkeling en groei. Ons team staat klaar om u te helpen bij uw toekomstige opgaven.

Bekijk ons team

“Samen met de opdrachtgever de sleutel vinden voor succes in een complex project, dat maakt iedere opdracht weer uniek en interessant!”

  • Marlissa vd Kreeke3zw
    Marlissa van de Kreeke
    Consultancy
Neem contact op
Strategisch adviseur met daadkracht

Onze business proposities:

Fakton Consultancy is een ervaren vastgoedadviseur voor de publieke en private sector in Nederland. Wij werken voor alle partijen binnen de vastgoedketen: ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, gemeenten en overige overheden.

Controle en sturing door excellent financieel inzicht.

Business case en ontwikkelstrategie

Adequate financiële regie is essentieel voor (her)ontwikkelingsopgaven, investeringsprogramma’s en beleggingsportefeuilles. Een scherp zicht op de financiële component van projecten maakt het mogelijk om de haalbaarheid te toetsen, het financieel resultaat te optimaliseren en investeringsprogramma’s te coördineren. De uitgewerkte business case verbindt investeringen, inkomsten en uitgaven (cashflow) met financiering.

Sinds de oprichting van Fakton, in 1981, is het opstellen van marktgerichte business cases onze core business. Fakton levert kennis en kunde op het terrein van financiële exploitatie, financiering en procesmanagement om te komen tot solide, duurzame en transparante business cases. Dit doen wij in tal van sectoren.. En voor alle partijen in de vastgoedkolom: ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, gemeenten en andere overheden.

Daarnaast vragen deze complexe opgaven om een degelijke ontwikkelstrategie. Een complex project komt immers pas van de grond bij hoge prioriteit, de juiste combinatie van partijen, een juiste match tussen project en belangen van betrokken partijen en een bestendige samenwerkingsvorm.

Sturen op de prestaties van uw vastgoed portefeuille.

Portefeuille en Asset Management

Binnen de publieke en private sector is verdere professionalisering van vastgoedsturing een centraal thema. Woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, universiteiten, ‘corporates’ en commerciële beleggers, al deze organisaties moeten binnen een veranderende wereld hun prestaties optimaliseren binnen een adequaat financieel kader. Voor maatschappelijk georiënteerde partijen zijn de financiële kaders gericht op het continueren en verbeteren van hun maatschappelijke taak: goede huisvesting van maatschappelijke organisaties, om bijvoorbeeld zorg en onderwijs te bieden. Voor commerciële beleggers wordt het kader van financiële prestaties bepaald door hun aandeelhouders Portefeuille en asset management staat voor vastgoedsturing op een strategisch en tactisch niveau en maakt gebruik van data om te komen tot de juiste beslissingen.

Succesvolle (her)ontwikkeling door middel van een gestructureerde verkoopstrategie en verkoopbegeleiding.

Begeleiding bij verkoopopgaves

Het verkopen van te (her)ontwikkelen locaties kan vaak beter dan nu gebeurt. Verkopende partijen doen er goed aan deze locaties niet simpelweg te koop te zetten. Dit leidt vaak tot het inprijzen van risico’s in de transactieprijs. Daarnaast blijven potentiële ontwikkelmogelijkheden onbenut.Wij voegen waarde toe in complexe verkoopopgaves door het opzetten van een locatie-specifieke maatwerk verkoopstrategie en het effectief begeleiden van dit type verkoopprocedures.

Wij hebben daarbij aandacht voor de kwaliteiten en potentie van een locatie, oog voor de wensen en eisen van de verkopende partij en wij richten ons op het vergroten van waarde en beperken van risico’s. In deze processen speelt de dialoog een belangrijke rol. In dialoog ontstaat een zoektocht naar een haalbaar plan met een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor de verkopende en kopende partij, zowel kwalitatief als financieel.

Wij begeleiden dit soort verkoopprocedures vanaf de voorbereidingsfase tot de contractfase. Daarmee ontzorgen wij onze opdrachtgevers van begin tot eind. Wij richten onze verkoopprocedures zo efficiënt mogelijk in zodat de transactiekosten aan zowel de kant van de verkopende als kopende partij beperkt blijven. Hierdoor voegen wij waarde toe en creëren wij betere resultaten voor alle betrokkenen partijen.

Wij zoeken nieuwe collega's!

Binnen Fakton Consultancy is altijd ruimte voor nieuwe collega’s. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Bekijk onze vacatures hier
Foto Whitepaper partnerselectie

Whitepaper Partnerselectie

Bij complexe gebiedsontwikkelingen kan partnerselectie een goed alternatief zijn en een toevoeging op bestaande instrumenten zoals prijs- of planselectie. Lees er meer over in ons Whitepaper Partnerselectie via onderstaande link.

Download de whitepaper