Fakton Executives

Zet onze executives in voor uw management uitdagingen

Het ruimtelijk domein is voortdurend in beweging: verstedelijking, verdichting en verduurzaming zijn hot topics. Organisaties in de publieke en private sector veranderen mee. Daarom is extra kennis en inzet nodig.

Fakton Executives

Expertise, ervaring en slagkracht

Fakton Executives brengt managementvaardigheden, vakinhoud en competenties voor uw opgaven in het ruimtelijke domein. Onze associés beschikken over expertise, ervaring en slagkracht. Daardoor komt uw organisatie of project in beweging, ontstaat er nieuw perspectief en worden resultaten daadwerkelijk bereikt.

Bekijk onze associés

Wij werken door heel Nederland en leveren versterking op de volgende fronten: interim management, project- en programmamanagement, organisatiesturing en werving & selectie. Onze opdrachtgevers zijn zowel publieke als private partijen: gemeentes, provincie en Rijk, woningcorporaties, ontwikkelaars en corporate klanten.

Interim management

Fakton Executives levert interim managers voor het invullen van posities in uw lijnorganisatie.

Wij leveren interim managers voor het invullen van posities in uw lijnorganisatie in het ruimtelijk domein. Fakton Executives levert de juiste match voor een tijdelijke situatie, bij een (on)verwachte reorganisatie of ter overbrugging van de invulling van een vacature in functies zoals: teammanager, assetmanager, afdelingshoofd, ambtelijk opdrachtgever, directeur. De inzet van onze interim managers vergroot de slagvaardigheid van uw organisatie. Onze associés brengen actuele kennis en jarenlange ervaring mee en dragen direct bij aan het bereiken van de strategische doelen binnen uw organisatie.

Project- en programmamanagement

Fakton Executives levert project- en programmamanagers voor het versnellen en verbeteren van uw projecten en programma’s.

Wij leveren project- en programmamanagers voor het versnellen en verbeteren van uw projecten en programma’s en het opstellen van ontwikkelstrategieën. Wij verbinden stakeholders met uiteenlopende belangen en zorgen voor een excellente samenwerking tussen eigenaren, gebruikers en gemeenten in vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Onze associés zijn gedreven en slagvaardig en maken impact met zowel hun persoonlijkheid als vaardigheden om uw project en/of programma te realiseren. Daarbij dragen zij gedurende hun opdracht hun kennis en ervaring over om de staande organisatie daarmee te verrijken.

Organisatiesturing

Fakton Executives draagt bij aan de sturing van uw organisatie.

Wij dragen bij aan de sturing van uw organisatie door de inzet van Management Drives. Fakton is partner van Management Drives en wij passen dit instrument toe bij individuen en in (management) teams binnen het ruimtelijk domein. Door het hebben van kennis en inzicht in elkaars drijfveren kan je samen groeien. Management Drives meet en maakt inzichtelijk van een individu en/of een team motiveert. Daarmee wordt een gemeenschappelijke taal gecreëerd om gedrag bespreekbaar te maken en te maken van de kracht van het team en ieder individu. Dit gebeurt aan de hand van zes kleuren die staan voor een stijl van leiderschap. Met deze stijlen wordt de aanwezige wijze van sturing inzichtelijk en wordt er ook helder welke stijlen ontbreken om tot een evenwichtige sturing van de organisatie te komen.

Werving & Selectie

Fakton Executives maakt van uw wervingsopgave een succes

Wij maken uw wervingsopgave tot een succes omdat wij zeer goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het ruimtelijk domein. Wij vinden de beste kandidaat passend bij de ontwikkelfase van de organisatie en het team. Onze persoonlijke benaderingswijze, ons zeer uitgebreide netwerk in het ruimtelijk domein en de inzet van Management Drives maakt dat wij de juiste match voor u kunnen maken.

Whitepaper Bouwers en Ontwikkelaars: excellente samenwerking, kennis en know-how maakt projecten mogelijk

Download onze white paper over de uitdagingen voor bouwers en ontwikkelaars.

Download de whitepaper

Whitepaper Corporate Clients: een heldere huisvestingsstrategie in een uitdagend speelveld

Download onze white paper over een heldere, impactvolle huisvestingsstrategie in een uitdagend speelveld.

Download de whitepaper

Whitepaper Gemeenten: pak de regie in het ruimtelijk domein

Download onze whitepaper over de uitdagingen voor gemeenten om de ambities uit het collegeprogramma naar een concrete uitvoerbare ruimtelijke agenda.

Download de whitepaper

Whitepaper Woningcorporaties: pak door op transities en 'public value'

Download onze whitepaper over de uitdagingen voor woningcorporaties.

Download de whitepaper

Neem contact op

Heeft u een vraagstuk in de publieke sector?

“Onze vertrouwde en persoonlijk gescreende associés plaatsen wij met trots bij u als opdrachtgever. Onze missie is het verder brengen van gebieds- en vastgoedvraagstukken bij en tussen publieke en private partijen.”

Heeft u een vraagstuk in de private sector?

Wij leveren projectontwikkelaars en realisatie managers met slagkracht, netwerk en de nodige ervaring, passend bij uw project en organisatie.

evelyn-rademaker-500x500_employee_photo
Evelyn Rademaker
Partner
Peter van Bosse
Partner