Fakton Consultancy

Shared Goals

Maak maatschappelijke impact in de vastgoedsector met SHARED GOALS!

Met SHARED Goals (Sustainable Housing and Real Estate Development Goals) kun je de maatschappelijke impact van vastgoedprojecten beoordelen en vergroten. Deze doelen zijn gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en bieden een gemeenschappelijke taal en meetbare doelstellingen. Hiermee kun je projecten afstemmen op de SDG’s en de impact effectief vergelijken, rapporteren en communiceren.

Gerichte Actie
Fakton doorziet de complexiteit van duurzaamheid in de vastgoedsector en helpt gemeenten, ontwikkelaars en investeerders om gericht actie te ondernemen.

Met SHARED Goals kun je specifieke impactgebieden verkennen en de duurzaamheid en maatschappelijke waarde van projecten verbeteren. Verder heb je met SHARED Goals een afwegingskader om de maatschappelijke impact van projecten objectief te beoordelen. Je kunt criteria definiëren en scores toewijzen aan elk project, waardoor je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Afbakenen speelveld
Daarnaast helpt SHARED Goals bij het afbakenen van het maatschappelijke speelveld en stimuleert het strategische discussies binnen organisaties. Het fungeert als een gedeeld referentiepunt voor het bepalen van de koers en het ontwikkelen van de gewenste strategie.

Door de vele opgaven waarmee partijen, zoals gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en partijen in de energieketen, dagelijks te maken hebben, kan onduidelijkheid ontstaan en ontbreekt in sommige gevallen scherpte, weten wij bij Fakton.

Scherpte en focus, én eenvoud
Met de SHARED goals biedt Fakton op basis van de SDG’s een gereedschapskist, waarmee scherpte en focus in het gesprek aangebracht kan worden en tegelijkertijd eenvoud in taal, thema’s en toepasbaarheid.”

Zet vandaag nog de stap naar het vergroten van maatschappelijke impact met SHARED Goals en ontdek hoe vastgoedprojecten kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.

Neem daarom contact met Martijn Nawroth via 06-15645799.
Samen streven we naar een duurzame en maatschappelijk verantwoorde vastgoedsector.