Legal

Fakton Rules of Conduct

Fakton is RICS-gereguleerd en heeft haar gedragscode vastgelegd in de Fakton Rules of Conduct. Door ondertekening van deze regels heeft elke Fakton professional verklaard zich te gedragen volgens deze regels. Hier vindt u onze Rules of Conduct.

Algemene voorwaarden

Zie hieronder de algemene voorwaarden per Fakton-onderneming.

Fakton Consultancy
Fakton Valuation
Fakton Energy
Fakton Development
Fakton Executives
Fakton Academy

Procedure Klachtencommissie

Fakton staat voor een goede kwaliteit van haar dienstverlening. Ook vinden wij de tevredenheid van onze klanten belangrijk. In het kader van onze kwaliteitsborging vragen wij u in geval u ontevreden bent over onze diensten hierover een klacht in te dienen. Op de pagina klachtenprocedure leest u meer over de manier waarop u een klacht achter kunt laten. 

Eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Fakton geleverde Diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Fakton. Op deze pagina leest u meer over onze eigendomsrechten.