Fakton Consultancy

FEKTS

In samenwerking met M3E Bouwkosten Management introduceert Fakton ‘FEKTS’; de interactieve tool die accuraat en actueel inzicht geeft in de stichtingskosten en grondwaarden van woningbouwprojecten.

Wat doet FEKTS?

FEKTS is een tool die op globaal én gedetailleerd niveau inzicht geeft in de bouwkosten, opslagen en opbrengsten in alle fases van de woningbouwontwikkeling.  

FEKT is accuraat
Houdt rekening met:  

 • Plek: binnenstedelijk versus buitenstedelijk bouwen  
 • Project: schaalomvang en differentiatie binnen een project   
 • Product: van omvang en duurzaamheid tot gevelbeeld en inbouwproducten  

FEKT is interactief
Berekeningen op:  

 • Globaal niveau: van alleen typologie en bouwhoogte   
 • Gedetailleerd niveau: tot de lengte van de funderingspalen  
 • Basis van ontwerpkeuzes: de impact van eisen en keuzes direct inzichtelijk   

FEKT is actueel
Up to date door: 

 • Driemaandelijkse update op basis van daadwerkelijke aanbestedingen  
 • Inzicht in een up-to-date STIKO 

Wat zijn de voordelen van FEKTS?  

Bouwkostenramingen kosten vaak veel tijd en geld en snellere, goedkopere alternatieve tools bieden beperkte diepgang. FEKTS biedt de oplossing om toch snel en gedetailleerd inzicht te krijgen in de kosten, opbrengsten én mogelijkheden van woningbouwprojecten.  

Wanneer gebruik je FEKTS? 

FEKTS levert zeer nauwkeurige uitkomsten door de unieke combinatie van bouwkosten, opslagen en opbrengsten. Wij gebruiken FEKTS bij uiteenlopende opdrachten zoals: 

 • Taxaties 
 • STIKO-toetsingen 
 • Grondwaardebepalingen 
 • Haalbaarheidsanalyses 
 • Reken- en tekentrajecten 
 • Beeldbanken 

Meer weten?

Neem dan contact op met Martijn Nawroth.