Fakton Valuation

Taxateur bij complexe ontwikkelopgaven

Bij projectontwikkeling is waardebepaling essentieel. Hiermee worden aan- en verkopen onderbouwd, erfpachtrechten herzien en geschillen tussen betrokken partijen beslecht. Met Fakton bent u zeker van een eerlijke transactie.

Fakton Valuation

Taxateur van complexe ontwikkelopgaven

Fakton Valuation onderscheidt zich door onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige taxaties van complexe ontwikkelopgaven en bijzondere vastgoedobjecten. Uiteraard worden deze taxaties uitgevoerd volgens de regels van het NRVT en conform de ethische richtlijnen van de RICS. Fakton Valuation werkt voor gemeenten en diverse partijen uit de vastgoedketen, waaronder ontwikkelaars en beleggers.

“Waarderen is precisiewerk.”

  • Joep Thomassen
    Valuation
Neem contact op
Projectbericht Schieveste (Joep Thomassen)
Ontwikkelposities waarderen

Vastgoedtransacties tussen gemeenten en ontwikkelaars begeleiden

Fakton Valuation heeft als core-business het verzorgen van taxaties en waarderingen van (her)ontwikkellocaties, transformatie-objecten en grondposities. Bij het bepalen van de residuele grondwaarde gaan wij net een stap verder in onze analyse en rapportage.

Erfpacht herzieningen

Erfpachtcanons of air rights herzien

Bij een nieuw bouwplan of bij de afloop van een erfpachtovereenkomst dient de grondwaarde en de daarbij behorende canon opnieuw vastgesteld te worden. Of dit nu gebeurt voor regulier of voor specifiek vastgoed (denk aan hotels, havens, zorg etc.), Fakton is in alle gevallen uw partner bij het vaststellen van een juist en goed onderbouwd waarde advies of taxatie.

Ontwikkelings overeenkomsten sluiten

Het tot stand brengen van vastgoed ontwikkelingsovereenkomsten

Bij een ontwikkeling tussen gemeenten en private partijen dienen veel zaken overeengekomen te worden. Grondruil, (ver)bouwkosten, anterieure overeenkomsten voor bovenplanse kosten, planschade etc. Fakton biedt u rekenkundige ondersteuning in het gehele proces.

Ontwikkelings overeenkomsten ontbinden

Het beëindigen van ontwikkelingsovereenkomsten

Bij samenwerkingsverbanden tussen tussen private en publieke partijen of tussen private partijen onderling is er soms ook de wens om afscheid van elkaar te nemen. Ook kan het voorkomen dat de ene partij schade ondervindt van het gedrag of de passiviteit van een andere partij. Voor exit en arbitrage waarderingen, drie deskundigen taxaties of voor de hoogte van schadestaten kunt u bij Fakton terecht.

taxatie produkten

Download een overzicht van onze taxatie produkten

Fakton is uw partner als u voor een complex vastgoedproject een eerlijke transactie wilt afsluiten

Download de flyer