Fakton Development

Creatief brein bij stedelijke ontwikkelingen

Erik Faber - Partner - Development - Fakton
Bent u op zoek naar een gedelegeerd ontwikkelaar?
Neem contact op met Erik
Heeft u een vraag met betrekking tot conceptontwikkeling?
Neem contact op met Bart
iris-van-donselaar-zw_employee_photo
Wilt u sparren over uw vastgoed- of gebiedsontwikkeling?
Neem contact op met Iris
Fakton Development

Gedelegeerd ontwikkelen met een focus op de stedelijke woningbouwopgave.

Wij creëren, contracteren, ontwikkelen en realiseren binnenstedelijke ontwikkelopgaven. Dit doen we vanuit onze brede ontwikkelervaring en financiële kennis. We nemen het initiatief om ontwikkel- en transformatieopgaven in gang te zetten, zijn bedreven om leiding te geven aan het ontwerp- en ontwikkelproces en leveren ontwikkel- en projectmanagers met een vernieuwende blik op de uitdagingen van nu.

Als gedelegeerd ontwikkelaar werken wij nauw samen met gebouweigenaren, investeerders, beleggers en ontwikkelaars om initiatieven en projecten succesvol te maken. We nemen het ontwikkelmanagement, contractmanagement en realisatiemanagement over of bieden aanvullende capaciteit. Hierin staan een helder proces, constructieve samenwerking en de businesscase altijd centraal.

Bekijk ons team

“Als gedelegeerd ontwikkelaar werken we aan spraakmakende projecten in verschillende Nederlandse steden. Met ons brede publieke en private netwerk brengen we snelheid en denkkracht bij elkaar in onze projecten”

  • Erik Faber - Partner - Development - Fakton
    Erik Faber
    Development
Neem contact op
fakton development 1
Onze aanpak

Als gedelegeerd ontwikkelaar creëren en structureren wij stedelijke vastgoedontwikkelingen.

Fakton Development initieert vastgoedontwikkelingen, voert deze uit als gedelegeerd ontwikkelaar en levert projectmanagement om tot een succesvolle realisatie te komen. Deze activiteiten vallen uiteen in drie proposities:

Initiatief

Creatief Partner

Fakton Development neemt initiatief om stedelijke ontwikkelopgaven in gang te zetten. Met een sterke focus op conceptontwikkeling en de businesscase krijgen we snel grip op een initatief. Ons team stuurt op de haalbaarheid van het project. In de businesscase geven we vorm aan visie en concept en identificeren we kansrijke product-marktcombinaties. Het eindresultaat van de businesscase vormt de ‘roadmap’ voor een gestructureerd ontwikkelproces.

Ontwikkeling

Gedelegeerd Ontwikkelaar

Fakton Development is bedreven om leiding te geven aan het gehele ontwerp -en ontwikkelproces. Het initiatief wordt ontwikkeld tot een project met een solide ontwerp en haalbare businesscase. We hebben de capaciteit en ervaring om stakeholders in het ontwikkelproces optimaal te bedienen, waarbij de belangen van onze opdrachtgevers altijd voorop staan.

Realisatie

Projectmanager

Fakton Development levert uiterst ervaren projectmanagers. We focussen op een soepele en snelle realisatie van onze projecten. We dragen zorg voor de noodzakelijke vergunningen, contracteren de geschikte bouwer en organiseren de kwaliteitsborging in het bouwproces.

Stichting Hoogbouw publicatie

Hoogbouw in Nederland

Een publicatie in samenwerking met Stichting Hoogbouw over alle hoogbouwinitiatieven in Nederland.

Download de publicatie