Fakton Consultancy

Woningbouwimpuls Zwartewaterallee in Zwolle

Fakton Consultancy begeleidde de gemeente Zwolle bij de aanvraag Woningbouwimpuls voor gebiedsontwikkeling Zwartewaterallee. De gemeente Zwolle wil in de komende tien jaar minimaal 10.000 woningen toevoegen aan de stad. In de zone langs de Zwartewaterallee worden op vijf ontwikkellocaties de komende jaren 1.300 woningen toegevoegd. Daarmee ‘verkleurt’ de zone van een monofunctionele werk- en leeromgeving in een gemixte woon-en werkomgeving.

De gemeente Zwolle diende in de tweede tranche van de Woningbouwimpuls een aanvraag bij het ministerie van BZK in om de publieke investeringen in het gebied die noodzakelijk zijn voor de woningbouw te kunnen realiseren. Fakton Consultancy begeleidde de gemeente bij de uitwerking van de aanvraag. Wij voerden eerst een Indieningsanalyse uit om inzichtelijk te maken welke stappen noodzakelijk zijn om tot een goed onderbouwde aanvraag te komen. Daarna begeleidden wij het proces met de vijf initiatiefnemers van ontwikkellocaties en drie woningcorporaties om in een intentieovereenkomst afspraken vast te leggen over het aantal te realiseren woningen, de noodzakelijke publieke investeringen in het gebied en de financiële afdrachten vanuit ontwikkellocaties aan de gemeente (kostenverhaal). Vervolgens hielpen wij de gemeente bij het opstellen van de aanvraagdocumenten.

Dat leidde tot een door alle partijen ondertekende intentieovereenkomst en een goed onderbouwde aanvraag Woningbouwimpuls. Het ministerie van BZK honoreerde de aanvraag van de gemeente met een bijdrage van € 3,4 mln.

Testimonial Patricia Gerrits, coördinator Woningbouwimpuls gemeente Zwolle:

“Fakton Consultancy leverde een waardevolle bijdrage aan de aanvraag Woningbouwimpuls voor het project Zwartewaterallee. De Indieningsanalyse van Fakton gaf een goed beeld van het noodzakelijke ‘huiswerk’ voor een goede aanvraag. Daarna verzorgde Fakton de inhoudelijke- en procesbegeleiding voor de gemeente, vijf betrokken projectontwikkelaars en drie woningcorporaties. Onze samenwerking met Gerard Menkhorst en Thomas Windmulder heb ik als heel prettig ervaren: professioneel, resultaatgericht en met oog voor verbinding tussen partijen. En met resultaat! Wij ontvingen een mooie bijdrage uit de regeling Woningbouwimpuls en kunnen het project nu versneld gaan uitvoeren.”

Team
Gerard Menkhorst1zw
Gerard Menkhorst
Associé
Eigenschappen
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle
Opdrachttype
Strategisch advies
Omvang
Circa 1.300 woningen
Project afbeeldingen
Gerard Menkhorst1zw

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Gerard Menkhorst.