Fakton Consultancy

De woningbouwimpuls van het Ministerie van BZK

Fakton Consultancy werkte in samenwerking met het Ministerie van BZK het raamwerk uit voor de zeer succesvolle Woningbouwimpuls. Er zijn reeds twee tranches doorlopen waarbij middelen beschikbaar zijn gesteld vanuit het ministerie voor de (versnelde) realisatie van bijna 100.000 woningen.

In 2019 stelde het Rijk onder de noemer ‘Woningbouwimpuls’ een budget van 1 miljard euro beschikbaar, met als doel de bouw van betaalbare woningen voor de doelgroepen starters en middeninkomens te bevorderen en te versnellen. De middelen zijn bedoeld voor het co-financieren van een publieke onrendabele top in gebiedsontwikkelingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld (bodem)sanering, het (her)inrichten van de openbare ruimte of infrastructuur, stikstof, bedrijfsuitplaatsing of betaalbare woningbouw.

Het ministerie van BZK vroeg ons eind 2019 om samen met hen het raamwerk voor een ministeriële regeling voor de Woningbouwimpuls uit te werken. Gezamenlijk formuleerden wij de harde toelatingseisen voor projecten en werkten wij de beoordelingscriteria uit. Aan de hand van deze criteria worden projecten gescoord en onderling vergeleken. Daarnaast maakten wij inzichtelijk welke informatie benodigd is om een goed oordeel te kunnen vellen over zowel de hardheid van projecten als het realiteitsgehalte van het (publieke) financiële tekort. Tot slot werkten wij verschillende formats uit, o.a. het aanvraagformulier en de financiële spreadsheet.

In de beoordelingsfase maakte Fakton Consultancy onderdeel uit van de ‘Analistenpool’ van BZK, waarin wij – samen met enkele andere adviesbureaus – het realiteitsgehalte van het financiële tekort van ingediende projecten analyseerden. De Woningbouwimpuls blijkt een succes. Er is veel animo van gemeenten en er zijn inmiddels al twee tranches doorlopen. In deze tranches investeerde BZK gezamenlijk 556 mln. euro, waarmee wordt bijgedragen aan de (versnelde) bouw van 95.687 nieuwe woningen (66% betaalbaar). Daarmee bereikt de regeling de beoogde doelen: sneller, méér betaalbare woningen realiseren.

Testimonial Rik Bauer, programmadirecteur Woningbouwimpuls, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

“Fakton Consultancy heeft ons geholpen met het opstellen van de regeling Woningbouwimpuls en het structureren van de aanvraagdocumentatie daarvoor. In de eerste en tweede tranche van de Woningbouwimpuls beoordeelde Fakton Consultancy door gemeenten ingediende aanvragen van een aantal projecten. De samenwerking met Aeisso Boelman en Gerard Menkhorst heb ik als heel prettig ervaren: professioneel, meedenkend en oplossings- en resultaatgericht.”

Team
Aeisso Boelman
Partner
Gerard Menkhorst1zw
Gerard Menkhorst
Associé
Tim van der Zaan
Director
Eigenschappen
Opdrachtgever
Ministerie van BZK
Opdrachttype
Strategisch advies
Project afbeeldingen
Gerard Menkhorst1zw

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Gerard Menkhorst.