Fakton Consultancy

Amsterdam Bay Area: financiële regie

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam werken samen aan een ontwikkelstrategie tot 2050 voor Amsterdam Bay Area, het gebied rond de ‘baai’ van het IJmeer, tussen Amsterdam-Oost en Almere. Een unieke gebiedsontwikkeling met kansen voor 100.000 duurzame woningen, 40.000 arbeidsplaatsen, een IJmeerverbinding en stevige ambities voor natuur, landschap en leefbaarheid. Dit gebied speelt een belangrijke rol in de verstedelijkingsopgave van de MRA.

Met het opstellen en doorrekenen van de businesscase(s) leverde Fakton Consultancy een bijdrage aan een integraal effectenonderzoek, waarin verschillende onderzoeksperspectieven zijn verkend. Hiermee is een basis gelegd voor de overkoepelde rapportage ‘Naar een ontwikkelstrategie voor ABA’, vastgesteld in het BO MIRT. Een intensief samenwerkingstraject met een mooi resultaat.

Testimonial Harold Lek, opdrachtgever namens MIRT-onderzooek Amsterdam Bay Area, directeur VINU:

“De businesscase voor de Amsterdam Bay Area bevat 100.000 woningen, ruim 40.000 arbeidsplaatsen en grote infrastructurele maatregelen. Met Fakton Consultancy haalden wij een partij binnenboord die de kennis en competenties heeft om de financiële advisering rond de opgave te verzorgen en deze in korte tijd goed te structuren. Met Gerard Menkhorst, Tim van der Zaan en Daan Florijn zette Fakton Consultancy een professioneel team neer wat de belangen van diverse betrokken partijen in de integrale businesscase in korte tijd overtuigend samenbracht.”

Team
Gerard Menkhorst1zw
Gerard Menkhorst
Associé
Tim van der Zaan
Director
Eigenschappen
Opdrachtgever
Gemeente Almere, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Aantal woningen
ca. 100.000
Locatie
Metropool Regio Amsterdam
Opdrachttype
Businesscase, ontwikkelstrategie, woningbouw, MRA, infrastructuur, IJmeerverbinding
Project afbeeldingen
Gerard Menkhorst1zw

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Gerard Menkhorst.