Fakton Consultancy

Analyse financieringscapaciteit Woonstad Rotterdam

Fakton Consultancy voerde namens Woonstad een analyse uit naar de mogelijkheden voor aanvullende financiering. Woonstad zocht naar financieringsruimte voor de brede verduurzamingsopgave, renovatie en nieuwbouw van sociale woningen.

Het meerjaren-investeringsprogramma in verduurzaming, renovatie en nieuwbouw van sociale woningen was voor Woonstad niet voldoende financierbaar en zo op termijn tot problemen leiden. Woonstad wilde daarom vaststellen hoe ze het niet-DAEB deel van hun bezit voor financiering konden inzetten. Woonstad vroeg ons de opties in kaart te brengen, financieel te waarderen, te beoordelen op uitvoerbaarheid en effect en te toetsen op juridische belemmeringen en mogelijkheden. Daarmee heeft Woonstad inzicht in de mogelijkheden voor aanvullende financiering.

Onze werkzaamheden waren gericht op

  • Inventariseren van opties voor de inzet van niet-DAEB bezit.
  • In samenwerking met de juristen deze opties beoordelen op juridische aspecten
  • Samen met Woonstad ontwikkelden we een rekenmodel waarmee we op portefeuilleniveau het financiĆ«le en maatschappelijke effect van de opties afzonderlijk en in combinatie konden berekenen.
  • In een aantal sessies met het bestuur en medewerkers verder aanscherpen, verdiepen van de opties.
  • Opstellen van een rapport en het beschikbaar stellen van het model aan Woonstad.
Team
Marlissa vd Kreeke3zw
Marlissa van de Kreeke
Director
Peter van Bosse
Partner
Eigenschappen
Opdrachtgever
Woonstad Rotterdam
Opdrachttype
Financieel advies
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Peter Vlek.