Fakton Consultancy

Second Opinion Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht

Gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen sturen op de voorbereiding en uitvoering van een langjarig herstructureringsprogramma in Sliedrecht-Oost. De opgave omvat de sloop van 385 sociale huurwoningen, de nieuwbouw van circa 600 (vervangende) woningen en de aanleg van een nieuwe verkeersontsluiting en park. Om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen, dient overeenstemming bereikt te worden over de volledigheid en realiteit van de grondexploitatie en de inbrengwaarden van de gronden van de gemeente en Tablis Wonen. Hiertoe vroegen de partijen Fakton om een Second Opinion op de opgestelde grondexploitatie.

Aanpak
Fakton organiseerde twee rondetafelsessies en gaf daarbij advies over:

  • de gehanteerde opbrengsten en (grondexploitatie)kosten per deelgebied
  • de verschillende zienswijzen t.a.v. de inbrengwaarde
  • de haalbaarheid en hoogte van eventueel te verkrijgen rijksbijdrage
  • de realisatiekosten van de Groene Long en de redelijke toerekening daarvan aan het programma
  • optimalisatiemogelijkheden

Resultaat
De second opinion en de rondetafelsessies hebben gezorgd voor een doorbraak in het denken van zowel de gemeente als Tablis Wonen over hoe zij verder kunnen met het plan, geredeneerd vanuit de gezamenlijke en individuele businesscases.

Team
Michael Hesp
Expert Market Director
Ingvar Debrot
Junior Consultant
Jasper Tiemeijer
Associate Consultant
Eigenschappen
Opdrachtgever:
Gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen
Locatie:
Sliedrecht-Oost
Opgave:
ca. 600 woningen
Label:
Binnenstedelijke herstructurering
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Michael Hesp via e-mail m.hesp@fakton.com of per telefoon +31 (0)6 5067 1094.