Fakton Consultancy

Plancapaciteit West Brabantse woningcorporaties

Uit de Nationale Woon en Bouwagenda blijkt een grote woningbouwopgave voor Noord-Brabant in de komende negen jaar. De provincie telt verscheidene regionale woningmarkten, elk met hun eigen regio specifieke karakteristieken, kwaliteiten en ontwikkelopgaven. Voor de regio West Brabant West is de planbehoefte tot en met 2030 circa 9.500 woningen. Met name de bouw van voldoende woningen voor het sociale en middensegment op de woningmarkt blijft hierbij een punt van aandacht. De vijf West Brabantse woningcorporaties Woonkwartier, Thuisvester, Alwel, Stadlander en Woningstichting Woensdrecht beogen gezamenlijk in kaart te brengen waar de grootste kansen liggen om tot versnelling van de woningbouwproductie te komen. Zodoende wordt het mogelijk om optimaal te voorzien in de regionale behoefte aan betaalbare huisvesting en kunnen de West Brabantse corporaties maximaal bijdragen aan de regionale woningbouwopgave.

In deze opdracht analyseerde Fakton de plancapaciteit van vijf West-Brabantse woningcorporaties op drie schaalniveaus: regio, corporatie en gemeente. De analyse bestond uit het vergelijken van de woningbouwplannen van de corporaties met de regionale woningbouwopgave, de gemeentelijke plancapaciteit en de groeiambitie van de corporatie.

Fakton adviseerde de woningbouwcorporaties in het vinden van aansluiting op de regionale woningbouwopgave en om tot versnelling te komen in het (ontwikkel)proces.

“Fakton had de juiste kennis en ervaring om deze opdracht op een goede en transparante manier uit te voeren. Het vergelijk van de woningbouwplannen van de woningcorporaties met de regionale woningbouwopgave, de gemeentelijke plancapaciteit en de groeiambitie van de woningcorporaties is in duidelijke taal en op een scherpe en zorgvuldige manier geanalyseerd. Het is fijn samenwerken met Fakton. Een bedrijf dat professionaliteit en vertrouwen uitstraalt”

Team
Chander Jagernath
Director Portefeuille- en Asset Management
Ingvar Debrot
Junior Consultant
Jasper Tiemeijer
Associate Consultant
Eigenschappen
Locatie:
West-Brabant West
Opdrachtgever:
Woningcorporatie Woonkwartier
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Jasper Tiemeijer