Fakton Consultancy

Expert opinion Ontwikkelstrategie Hart van Oostpoort

De gemeente Haarlem stelde recent een ontwikkelstrategie voor de ontwikkelzone Hart van Oostport op. Het gebied nabij Station Spaarnwoude dient als nieuw mobiliteitsknooppunt, waarin circa 1.000 woningen en 30.000 m² overige functies een plek krijgen.

De gemeente maakte een eerste proefverkaveling waarin bouwvelden indicatief een plaats krijgen. De gemeente vraagt Fakton om een ‘expert opinion’ over:

  • De gemaakte principekeuze ten aanzien van de gemeentelijke rol in de ontwikkeling;
  • Een te maken keuze inzake gronden op markt zetten;
  • Een te maken keuze inzake de vorm van aanbesteding;
  • De besluitvorming rondom de ontwikkelstrategie;
  • Het borgen van de rol van woningbouwcorporaties.

Fakton trad met de gemeente en de corporaties in overleg, waarin het de knelpunten en succesfactoren van het plangebied blootlegde. Zo adviseerde Fakton over de optimale samenwerkingsvorm en selectieprocedure. Maar er was meer. Fakton adviseerde tevens over de ideale fasering, structuur en omgang met de bestaande eigenaar in het plangebied. Een veelzijdig advies dus! De ontwikkelstrategie vormt hiermee het vertrekpunt om Hart van Oostpoort spoedig op de markt te brengen.

Team
Aeisso Boelman
Partner
Sven Bouwmeester
Junior Consultant
Eigenschappen
Opdrachtgever:
Gemeente Haarlem
Aantal m²:
30.000 m² commerciele ruimte en 1.000 woningen
Locatie:
Oostvlank van Haarlem
Label:
Ontwikkelstrategie
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Sven Bouwmeester.