Fakton Consultancy

Ontwikkelstrategie St. Antonius locatie Woerden

Wij begeleiden het St. Antonius ziekenhuis bij de initiatieffase van de gebiedsontwikkeling St. Antonius locatie Woerden. Wij adviseren onder andere over de financiële haalbaarheid en ontwikkelstrategie van de gebiedsontwikkeling en de totstandkoming van de intentieovereenkomst met de gemeente Woerden.

Het huidige ziekenhuisgebouw is verouderd en niet duurzaam. Daarnaast verandert de zorg, waardoor een andere inrichting van het gebouw nodig is.
Zo wordt bijvoorbeeld zorg steeds vaker digitaal aangeboden en wordt er steeds meer zorg gegeven dichtbij/thuis bij de patiënt, waardoor minder bezoek aan het ziekenhuis nodig is.
Het St. Antonius Ziekenhuis wil daarom een nieuw toekomstbestendig medisch/gezondheidscentrum opzetten dat aan deze vereisten voldoet.

De intentieovereenkomst tussen het St. Antonius en de gemeente Woerden is het startsein is voor een onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouwplannen.
Het gaat daarbij naast een nieuw medisch-/gezondheidscentrum ook over een woon-zorgcentrum en woningen voor verschillende doelgroepen.

De planvorming komt tot stand in een open dialoog tussen het St. Antonius en de gemeente Woerden, waarin de partijen samen het plan optimaliseren.
Namens het St. Antonius leveren wij input aan de gesprekken door te adviseren over de financiële haalbaarheid, de ontwikkelstrategie de rolneming van partijen en over het afsprakenkader.
Met deze analyses krijgt het ziekenhuis grip op de keuzes die zij maken in de planvorming.

Team
Jeroen de Koning
Jeroen de Koning
Consultant
Madelon Lageveen
Madelon Lageveen
Partner
Eigenschappen
Opdrachtgever:
St. Antonius
Type:
Ontwikkelstrategie
Project afbeeldingen
Madelon Lageveen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Madelon Lageveen.