Fakton Consultancy

Gebiedsontwikkeling RAI Amsterdam

Fakton Consultancy levert advies aan RAI Amsterdam bij de grootschalige gebiedsontwikkeling en de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam. We leveren advies in het kader van de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling en het benodigde afsprakenkader.

Wij adviseren de RAI in Amsterdam over de business case van een grootschalige gebiedsontwikkeling, en de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam.

De RAI heeft als internationaal congrescentrum een belangrijke functie in Amsterdam. De locatie in Amsterdam-Zuid voldoet echter niet meer aan de huidige normen, waar het gaat om duurzaamheid, verkeersdrukte voor de omliggende woonwijken en verblijfsvriendelijkheid. In samenwerking met Benthem Crouwel Architecten werkt RAI daarom aan een forse herontwikkeling van haar terrein. De huidige plannen omvatten de bouw van ruim 100.000 m² bvo, waarvan een groot gedeelte voor woningen.

De planvorming komt tot stand in een open dialoog tussen de RAI en de gemeente Amsterdam, waarin de partijen samen het plan optimaliseren. Namens de RAI leveren wij input aan de gesprekken door te adviseren over de financiële haalbaarheid en over het afsprakenkader.

Testimonial Françoise Dechesne, director Real Estate & Area Development RAI Amsterdam a.i.:

“Fakton Consultancy begeleidt ons nu circa anderhalf jaar bij de initiatieffase van dit ambitieuze en omvangrijke project. Door de heldere analyses van Fakton naar de financiële haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling, krijgen wij grip op de keuzes die wij maken in de planvorming. Tevens speelt Fakton een constructieve rol in het planproces met bureau Zuid-As en weet zij met haar bredere ervaring op gebiedsontwikkeling regelmatig vanuit een breder perspectief haar input te leveren.  De ondersteuning van Marnix Uri en Wouter Pullens ervaren wij als prettig en vakkundig.”

Team
Eigenschappen
Opdrachtgever
RAI Amsterdam
Opdrachttype
Ontwikkelstrategie
Omvang programma
Circa 100.000 m² BVO
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Marnix Uri.