Herontwikkeling Entreegebied Zoetermeer

Zoetermeer is voornemens de entree van de stad te herontwikkelen tot een bruisende en gezonde leef- en werkomgeving. De gemeente speelt daarin een faciliterende rol richten veel verschillende marktpartijen met positie in het gebied. Fakton ondersteunde de gemeente hierbij op verschillende vlakken. De kers op de taart was het ondersteunen van de gemeente bij het doen van een aanvraag voor de Woningbouwimpuls met als resultaat de toekenning van circa €11,5 mln. aan WBI-subsidiegelden. Belangrijke onderdelen waar wij een bijdrage aan hadden waren de integrale gebiedsbusiness case, het berekenen en onderbouwen van de PPT-criteria voor binnenplanse en bovenwijkse ingrepen in de openbare ruimte en het zekerstellen van de commitment van marktpartijen.

Om aan dit alles invulling te geven, gaven wij gedurende het proces antwoord op de vragen van de gemeente over business case en het proces van het gebied, waarbij verschillen tussen huidig en toekomstig gebruik tussen de verschillende eigenaren een belangrijke rol speelden. Ook vervulden wij een belangrijke rol in het proces om te komen tot bestendige deals met de marktpartijen, over zaken als stedelijke inrichting, programma, kostenverhaal en verantwoordelijkheden van partijen en de gemeente.

Team
Martijn Nawroth
Consultant
Aeisso Boelman zw
Aeisso Boelman
Partner
Daan3zw
Daan Florijn
Consultant
nathan03zw_employee_photo
Nathan Westerhuis
Consultant
Eigenschappen
Opdrachtgever
Gemeente Zoetermeer
Locatie
Zoetermeer
Opdrachttype
Gebiedsontwikkeling
Producten
Langdurige procesondersteuning en integrale businesscase
Aeisso Boelman zw

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Aeisso Boelman.