Terwijl sommigen liever wachten op beschikbaarheid van duurzame waterstof als energiedrager, willen anderen nu aan de slag met de mogelijkheden die ons geboden worden om de gebouwde omgeving, de industrie en de mobiliteit te verduurzamen. Is voor beide iets te zeggen?

Even opletten over welke waterstof we het hebben. Grijze waterstof wordt geproduceerd uit fossiele energiedragers, zoals aardgas. Bij de productie van grijze waterstof komt veel CO2 vrij. Blauwe waterstof wordt geproduceerd uit aardgas, waarbij de vrijgekomen CO2 in oude gasvelden wordt opgeslagen. Groene waterstof is duurzaam en wordt geproduceerd uit water met behulp van groene stroom uit zon of windenergie.

Fakton Energy heeft een scenario analyse gedaan waarin de huidige situatie van schaarse duurzame waterstof wordt gezet naast een toekomst scenario waarin groene waterstof een “traded commodity” is, zoals LNG (vloeibaar aardgas) vandaag. In beide gevallen is de inzet van groene waterstof in de industrie en voor zwaar transport van essentieel belang, omdat goede alternatieven ontbreken. Op de korte termijn kan blauwe waterstof geproduceerd worden als mogelijke transitie versneller voor de industrie.

Voor de gebouwde omgeving ligt dit anders. Immers, we hebben op dit moment al goede alternatieven om te verduurzamen. Voor bestaande bouw is het daarbij zaak om gebruik te maken van natuurlijke vervangingsmomenten, en stilzitten is niet nodig.

Wachten met verduurzaming in de gebouwde omgeving is onverstandig om 2 redenen: 1) de Parijsafspraken vragen om een plafond op de totale hoeveelheid nog te produceren CO2, en 2) wij verwachten dat het zeker nog 20 jaar duurt voordat groene waterstof op grote schaal beschikbaar is in Nederland. Import van waterstof en een internationale markt voor aankoop, verkoop en opslag van duurzame waterstof zijn daarbij noodzakelijke voorwaarden.

Graag gaan we met u in gesprek over de betekenis van deze scenario analyse voor uw verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving, dan wel in de mobiliteit en de Industrie.

Benny Roelse – Fakton Energy