Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe eisen voor de energieprestatie van nieuwbouw. BENG vervangt namelijk de huidige EPC-norm. Daarnaast bouwen we sinds 1 juli 2018 aardgasvrij. Dit vraagt om andere energiesystemen zoals: warmtenetten, WKO-systemen en warmtepompen. Deze energiesystemen hebben een grote impact op de BENG score. In deze blog leg ik uit wat BENG is, hoe verschillende energiesystemen bijdragen aan BENG en welke uitzonderingen mogelijk zijn.

BENG: Een nieuwe rekenmethodiek én nieuwe norm voor nieuwbouw
BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Vanaf 1 januari 2021 gaan de BENG eisen van start. Hiermee veranderen er twee dingen:

  1. De rekenmethodiek voor de energieprestatie veranderd voor bestaande én nieuwe gebouwen. Denk hierbij aan energielabels. Deze gebruiken vanaf 2021 dezelfde methodiek.
  2. Nieuwe gebouwen krijgen naast een nieuwe rekenmethode ook nieuwe normen waar zij verplicht aan moeten voldoen.

De BENG rekenmethodiek bestaat uit de volgende drie onderdelen:
BENG 1: De maximale energiebehoefte;
BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik;
BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie.

Voorheen werd de energieprestatie van gebouwen berekend met de EPC. Het grote verschil is dat de EPC bestaat uit één indicator. Hierdoor kon je door veel hernieuwbare energie op te wekken wat minder aandacht besteden aan het isoleren van je gebouw. Bij BENG is dit niet meer mogelijk en moeten alle drie de onderdelen voldoen aan de minimale eisen.

Duurzame energiesystemen zoals warmtenetten, WKO’s en warmtepompen vormen onderdeel van BENG 3
De derde indicator uit de BENG eisen verplicht het opwekken van hernieuwbare energie. Vaak wordt dan als eerste gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Maar ook duurzame warmteoplossingen zoals warmtenetten, WKO-systemen en warmtepompen zijn van toepassing op de BENG 3 eis. De afspraak is dat de energie wordt opgewekt binnen het perceel, tenzij er een directe fysieke koppeling is met het gebouw. Denk hierbij aan een collectieve WKO of een aansluiting op een warmtenet. Doordat er een directe fysieke koppeling moet zijn is het dus niet meer mogelijk om hernieuwbare energie ergens anders op te wekken en te transporteren via het landelijk netwerk en vervolgens te alloceren aan een specifiek gebouw.

Duurzaamheid van de warmtebron is bepalend voor de BENG 3 score
Een aansluiting op een warmtenet is een goed duurzaam alternatief voor aardgas. Daarnaast draagt het ook bij aan het behalen van BENG 3. Hoeveel het warmtenet bijdraagt aan het behalen van BENG, hangt grotendeels af van de duurzaamheid van de bron. Een niet duurzame bron is bijvoorbeeld als de warmte bestaat uit aftapwarmte van een elektriciteitscentrale die alleen op kolen of gas is gestookt (STEG). De nieuwe rekenmethode voor BENG erkent warmte afkomstig uit bijvoorbeeld biomassa, bodemwarmte of restwarmte als hernieuwbaar. Sluit je aan op een warmtenet, waarbij de warmte afkomstig is van een STEG, dan heb je veel PV-panelen nodig om je BENG 3 eis te halen. Sluit je aan op een warmtenet gevoed door biomassa? Dan heb je weinig tot geen pv-panelen nodig om aan de eisen te voldoen.

Uitzonderingen zijn mogelijk ten gevolge van locatiegebonden omstandigheden
In sommige gevallen zijn uitzonderingen mogelijk ten gevolge van locatiegebonden omstandigheden. Denk hierbij aan een appartementsgebouw in een binnenstedelijke omgeving waarbij alleen een aansluiting op een warmtenet mogelijk is, omdat de ondergrond niet geschikt is voor een WKO. Daarnaast heeft het appartementsgebouw maar een beperkt dakoppervlakte voor het plaatsen van PV-panelen. Hierdoor zijn er voor woongebouwen uitzonderingen mogelijk op de BENG 3 eis.

Wat kan Fakton Energy betekenen?
Fakton Energy is de loot aan de stam van Fakton die zich bezighoudt met de energie-oplossingen in de gebouwde omgeving. We hebben een team met energie- én vastgoedprofessionals. We kennen de techniek, financiën, structureren de mogelijke governance-modellen en de businesscases van zowel de energiesystemen als die van de vastgoedeigenaren en eindgebruikers. Integraal in één businesscase. Hiermee creëren we toegevoegde waarde over de gehele keten. We kennen de BENG methodiek goed en nemen duurzame en strategische keuzes waar u op moet letten bij het kiezen van een energieoplossing. Fakton levert hierdoor advies op maat en wij kunnen u begeleiden bij het verkennen van energieoplossingen voor uw project.

Bent u energieoplossingen aan het verkennen voor uw project en wilt u weten wat de impact hiervan is op de BENG score? Of heeft u zomaar een vraag over BENG. Neem dan contact op met: Saskia Geerts (consultant) of Benny Roelse (senior consultant).

Saskia Geerts – Fakton Energy
s.geerts@faktom.com