Het  besef van de urgentie van duurzaam handelen om de klimaatverandering tegen te gaan neemt toe. In Parijs is in 2015 door 195 landen een verdrag getekend om binnen de 2 graden opwarming van de aarde te blijven in 2030. Wetenschappers berekenen dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze CO2 terug te dringen voordat de mens niet meer kan ingrijpen, aldus klimaatjournalist Bernice Nootenboom. Ook in Nederland houdt het tegengaan van klimaatverandering de gemoederen bezig. In het nieuwe regeerakkoord, spreekt Rutte III sterke ambities op dit gebied uit en legt de lat hoger dan de toezegging die de EU gedaan heeft. Inzet is om niet 40, maar 49 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren in 2030.

Bijdrage van de gebouwde omgeving – onze verantwoordelijkheid

Opvallend hierbij is dat niet de rokende fabrieksschoorstenen en uitlaatpijpen, maar de 8 miljoen gebouwen in Nederland de grootste vervuilers zijn van ons land, schrijft het FD. Het aandeel in de landelijke CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving is groter dan dat van de industrie en transportsector en bedraagt maar liefst 36%. De vastgoedsector heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het goede nieuws is dat de sector tegelijkertijd in staat is om het verschil te maken.

In de praktijk zien we dat gemeenten en corporaties met elkaar het voortouw nemen. Deze drive is goed. De invulling kan beter. In bijvoorbeeld onderlinge prestatieafspraken ligt de focus op maatregelen en nog te weinig op het effect. Duurzaamheid wordt vaak nog te smal bezien. Het is veelal de energietransitie die de boventoon voert, met eenzijdige aandacht voor labelsprongen, zonnepanelen en nul op de meter woningen als gevolg.

Gezamenlijke visie en dezelfde taal

De eenzijdige focus op duurzaamheid moet worden doorbroken. De werkelijkheid is namelijk complexer. Duurzaamheid is kent vele facetten en verdient een meer holistische benadering. Energie, circulariteit, materiaalgebruik, biodiversiteit, welzijn, klimaatadaptie, water en gezondheid spelen een rol. Het begint bij het bevatten van de volle breedte en diepte van duurzaamheid en hier een eigen visie op ontwikkelen, bij voorkeur uitgedaagd door verschillende experts met verschillende invalshoeken.

‘Unlock the passion’

Het voordeel van duurzaamheid is dat het veel mensen niet alleen professioneel, maar ook emotioneel raakt. Bij het creëren van dezelfde taal en de visie is het erg effectief om dit met een grote groep medewerkers te doen en met een dwarsdoorsnede van de organisatie. Deze groep gaat zelf inzichten verdiepen en dit vertalen naar de impact. Hierdoor ontstaat er passie, bevlogenheid en energie die aanstekelijk werkt voor anderen (binnen en buiten de organisatie).

Betekenisvolle bijdrage

Als je bovenstaande beweging de ruimte geeft en helpt stuwen dan ontstaat er een ongekend potentieel van mensen die gedreven zijn het verschil te maken. Stuwen doe je onder andere door de duurzaamheidsambities te koppelen aan het bestaansrecht –the purpose-, de betekenisvolle bijdrage van de onderneming of instelling. De motivatie wordt namelijk nog groter als deze aansluit bij de persoonlijke purpose. Verder is het vooral doen, experimenteren en initiatieven stimuleren. Maak het relevant, zichtbaar en vooral leuk!

Drs. Oscar van Opstal MRE en drs. ir. Nienke Teunis zijn respectievelijk Associate Partner en Associate Consultant van Fakton en gespecialiseerd in duurzame strategie-, innovatie- en organisatieontwikkeling in de vastgoedsector.