Johan de Kok (links) en Tim van der Zaan (rechts)

Twee dezelfde woningen in dezelfde straat staan te koop. Het enige verschil tussen de woningen is dat één woning volledig is verduurzaamd (energielabel A+), de andere woning is nauwelijks verduurzaamd (energielabel D). Het is aannemelijk dat de woonlasten van de woning met energielabel A hiermee lager zijn en dat de waarde van de woning daarmee hoger is. Het verduurzamen van vastgoed vraagt om een forse investering van de vastgoedeigenaar. De exacte waardestijging van duurzaamheidsingrepen is echter vaak een theoretische inschatting. De relevante vraag voor alle partijen in de vastgoedwaardeketen is daarmee welke invloed verduurzamen heeft op het verschil in waarde tussen de woningen. Wij concluderen op basis van algoritmisch onderzoek van gecombineerde databestanden dat verduurzaamd vastgoed inderdaad een hogere waarde heeft, maar dat het verschil in waarde per locatie en per type verschilt.

Verschillende literaire studies, zoals Aydin (2015) en Brounen en Kok (2011), concluderen dat de woning met energielabel A+ meer waard is dan de woning met energielabel D. Op basis van deze hypothese, deden wij onderzoek naar het feitelijke effect van verduurzaming op de waarde van woningen op dit moment. Het verduurzamen van woningen leidt voor de bewoner tot een reductie van de maandlasten. Logischerwijs betekent het verduurzamen van een woning daarom dat de waarde van de woning stijgt. Wat blijkt: De differentiatie in waardestijging verschilt per stad alsook per locatie binnen een stad. De waarde van woningen in de binnenstad ontwikkelt zich anders door verduurzamen dan de waarde van soortgelijke woningen in buitenwijken van dezelfde stad.

Voor deze analyse ontwikkelde Fakton een model waarmee een daling van de Energie Index (EI) wordt uitgedrukt in de waardeontwikkeling van vastgoed. Dit model maakt het mogelijk om locatie-gericht de waarde-creatie van verduurzaming te bepalen. Verdiepend op de theoretische (literaire) bevindingen wordt aan de hand van deze analyse van gerealiseerde transacties statistisch de lokale waarde-creatie door verduurzamen in beeld gebracht. Uitkomsten van het model maken daarnaast de invloed van verduurzamen op de waardeontwikkeling van vastgoed in de afgelopen recente jaren inzichtelijk.

Brounen, D. and Kok, N. (2011) ‘On the economics of energy labels in the housing market’, Journal of Environmental Economics and Management. Academic Press, 62(2), pp. 166–179. doi: 10.1016/j.jeem.2010.11.006.

Aydin, E. (2015) ‘Het Debuutjaar van het Definitieve Energielabel onder de Loep’, (April 2016).