Leiderdorp – Energiestrategie voor gebiedsontwikkeling in de baanderij

In Leiderdorp zijn er mooie plannen om de Baanderij te ontwikkelen tot een levendig woon-/werkgebied. Hierbij is de gemeente van plan om de ontwikkeling van woningbouw te stimuleren en deze in de plaats te laten komen voor een deel van de bedrijvigheid die op dit moment in het gebied is gevestigd. Om deze plannen ook duurzaam en uitvoerbaar te maken, is Fakton Energy betrokken.​ Verschillende koplopers werken in dit gebied al aan plannen voor woningbouw. Ondanks de plannen van de gemeente om dit te stimuleren, komt het moeilijk van de grond. Om dit proces te versnellen, bemiddelt Fakton Energy in gesprekvoering tussen deze partijen en de gemeente. Hiermee kunnen we een analysekader maken waarin iedereen de harde kaders aangeeft en er een organische oplossingsruimte ontstaat.​

Om ook duurzaamheid een integraal onderdeel van deze oplossingen te maken, heeft Fakton Energy netbeheerder Liander en warmtenetexploitant Vattenfall bij het project betrokken. Hierdoor zijn de plannen voor ontwikkeling goed afgestemd op lokale capaciteitsproblemen en uitbreidingsplannen op het elektriciteitsnet. Ook zijn de partijen zich bewust van de mogelijkheden voor het gebruiken van het bestaande warmtenet. In deze analyse heeft Fakton Energy de mogelijke energiesystemen en de toepassing daarvan over tijd in kaart gebracht. Deze maken de energietransitie technisch mogelijk bij de ontwikkeling van de Baanderij. ​

In een ronde tafelgesprek met de betrokkenen heeft Fakton Energy verkend wat iedereen verstaat onder een goede ontwikkeling. Hiermee werd voor iedereen inzichtelijk wat de anderen belangrijk vonden en wat de mogelijkheden zijn in verdere ontwikkelingen. Door deze inzichten gecombineerd met de technische opties die Fakton Energy in kaart heeft gebracht, kan de gemeente no-regret-stappen zetten op korte termijn om een duurzaam energiesysteem te waarborgen. Ook kan de gemeente een langere termijnplan maken gebaseerd op de uitkomsten van het rondetafelgesprek waarmee ze de ontwikkelingen in de Baanderij kunnen faciliteren en versnellen.

Team
Willem Wolleswinkel
Consultant
Eigenschappen
Opdrachtgever
Gemeente Leiderdorp
Locatie
Baanderij
Label
Ontwikkelstrategie

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Willem Wolleswinkel.