Fakton Energy

Onderzoek Aedes: Effecten salderingsregeling PV

Voor Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, onderzochten wij de effecten van de afbouw van de salderingsregeling op de investeringsmogelijkheden van zonnepanelen. Hierbij keken wij naar een scala aan belangrijke pijlers die inzichtelijk maken of de business case op de lange termijn verbeterde of verslechterde. Dit deden wij voor zowel één als meergezinswoningen en was gebaseerd op realistische uitgangspunten afkomstig van TNO.

Gevoeligheden
Een aantal van de belangrijke gevoeligheden die zijn bekeken zijn investeringstermijn en beschouwingsperiode, oriëntatie van de panelen en de verdeling van de lastenbesparing.

Opwekpotentie
Aanvullend op deze hoofdvraag, onderzochten wij de opwekpotentie die alle corporatiewoningen hebben met betrekking tot PV en de impact van het investeren in PV op de ratio’s en balans van de corporaties.

Team
Benny Roelse
Director
Eigenschappen
Opdrachtgever
Aedes
Type opdracht
Strategisch advies
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Benny Roelse.