Fakton Energy

Nationaal programma RES

Fakton Energy werd door Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën gevraagd om deel te nemen aan het consortium Fakton Energy, Friso van Abbema en RHDHV om de markt actief te betrekken bij het programma. Fakton Energy werd gevraagd vanuit haar ervaring met Publiek-Private Samenwerkingen in Regionale Energie Strategieën.

Betrokkenheid
Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën vroeg aan het consortium van Fakton Energy, Friso van Abbema en RHDHV hoe de markt effectief te betrekken bij de RES-sen, gebruik makend van de kennis, ervaring en geleerde lessen uit Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) in gebiedsontwikkeling en andere sectoren. Deze vraag kwam voort uit de constatering dat de ontwerp-RESsen per 1-7-2020 met weinig betrokkenheid van de markt tot stand kwamen.

Inventarisatie
Via interviews inventariseerden wij de problemen en behoefte van de RES-sen. Op basis daarvan formuleerden wij een aantal aanbevelingen over governance, eerst te zetten stappen en vele best practices uit andere sectoren met PPS, zoals stroomschema’s voor de juiste procesgang richting PPS voor zon-, wind- en warmteprojecten en een overzicht van de gangbare PPS-modellen in gebiedsontwikkeling, vastgoed en energie met verdelingen tussen publiek en privaat van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.

Handvatten
Met deze rapportage faciliteerde NP RES de RES-regio’s met kennis en expertise over dit vaak als complex beschouwde werkveld en met handvatten voor de eerste te zetten stapppen richting samenwerking met de markt en richting een effectieve governance rond de RES-sen.

Team
Wouter van den Wildenberg
Partner
Eigenschappen
Opdrachtgever
Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën
Type opdracht
Strategisch advies
Project afbeeldingen
Wouter van den Wildenberg03zw

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Wouter van den Wildenberg.