Fakton Development

Gedelegeerd ontwikkelaar Orion400, Haarlem

Namens Hoorne Vastgoed is Fakton Development ingeschakeld om de ontwikkeling van de voormalige Bison Bowling locatie in Haarlem vorm te geven. Via een intensief co-creatie proces wordt in nauwe samenwerking gezocht naar de optimale invulling van de locatie.

Sinds 2017 werken Hoorne Vastgoed en Fakton Development tezamen aan de herontwikkeling van de Bison Bowling locatie in Haarlem Noordwest. Op dit moment bestaat de locatie uit een bowlingcentrum en parkeervoorzieningen. Er wordt een herontwikkeling beoogd met commerciële- en maatschappelijke voorzieningen, huurwoningen en parkeervoorzieningen. Voor de huurwoningen wordt een substantieel aandeel voorzien als sociale huurwoningen, gezien het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in Noordwest Haarlem. Het projectteam bestaat uit Hoorne Vastgoed, Elan Wonen, Venhoeven CS, de Stadsmakers, Goudappel Coffeng en Fakton Development.

Door de ligging van de locatie op de hoek van de randweg en de Orionweg is verkeersafwikkeling en mobiliteit een belangrijk onderwerp dat goed onderzocht dient te worden. Daarnaast hecht de projectgroep aan breed draagvlak bij omwonenden en belanghebbenden, zodat een invulling wordt gekozen die gewenst en passend is voor de locatie. Daarom is ingezet op een uitgebreid participatietraject waarin verschillende thema’s aan de orde komen.

De focus ligt op aansturing van het ontwerpproces, financiële projectsturing en procesorganisatie, om dit complexe project succesvol te maken. De planvorming bestaat uit een mix van commerciële en maatschappelijke voorzieningen, wonen met een grote focus op sociale huur en parkeervoorzieningen.

Testimonial Jan-Joost Bloemendal, namens Hoorne Vastgoed

“De samenwerking met Fakton ervaar ik als prettig. Het werkt fijn om een goede sparringspartner te hebben die een zelfde doel voor ogen heeft. Wij gaan er vanuit dat we gezamenlijk dit project tot een succes brengen.”

Team
Robin Vriends
Associate Partner
johan-loeffen-zw_employee_photo
Johan Loeffen
Projectmanager
iris-van-donselaar-zw_employee_photo
Iris van Donselaar
Associate Partner
Eigenschappen
Locatie:
Haarlem Noordwest
Opdrachtgever:
Hoorne Vastgoed
Beoogd programma:
Maatschappelijke- en commerciële voorzieningen, woningen en parkeervoorzieningen.
Opdrachttype:
Gedelegeerd ontwikkelaar
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Robin Vriends.