“Heb je mijn werkjes voor maandag al uitgeprint pap?”, vroeg mijn dochter van 7 mij op 1 januari. Het begin van 2021: de horeca dicht, we moeten kijken naar een eerder opgenomen try-out van de oudejaarsconference van Youp van ’t Hek met maximaal 2 gasten boven de 12 en… de vrees der vrezen onder de jonge ouders: we gaan weer lekker aan de slag met thuisonderwijs. Daarbij is er natuurlijk een nog veel grotere crisis waarover we afgelopen weken in de media ook weer met onze neuzen op de feiten worden gedrukt: de klimaatverandering door onze eigen uitstoot van broeikasgassen. De statistieken in de terugblikken rond oud & nieuw lieten zien dat het in Nederland in 100 jaar tijd gemiddeld 3 graden warmer is geworden. Tja, ik had me ook een andere start van het nieuwe jaar voorgesteld. Maar, er zijn lichtpuntjes en zelfs grote lichtpunten. Graag neem ik u mee in deze lichtpunten om 2021 toch met een goed gevoel te beginnen!

Lichtpunten in de energietransitie

Ten eerste is er natuurlijk het vooruitzicht van de vaccinaties die starten vanaf 8 januari als een belangrijke stap om ons uit de Corona-malaise te halen. Maar er zijn andere, veel belangrijkere lichtpunten die gaan over de crisis met écht grote impact, de klimaatcrisis. Ten tweede zag ik namelijk concrete stappen voorwaarts in de European Hydrogen Backbone als concretisering van de eerder aangekondigde grootschalige Europese investeringen in duurzame energie. Ook hier geldt dat het nog wel even duurt voordat waterstof op grote schaal en tegen lage kosten beschikbaar is, en dat we nú concrete stappen moeten zetten om straks op grote schaal en betaalbaar over deze groene brandstof te kunnen beschikken. Ten derde werden we gecomplimenteerd door Denemarken om de sterke groei afgelopen jaren in wind op zee. Terwijl we vaak de focus leggen op de veelbesproken duurzame lijstjes waar we als Nederland onderaan bungelen. Ten vierde zag ik in een prachtig artikel van Heleen de Coninck in het NRC van dit weekend mijn gevoel bevestigd waarom we niet moeten verslappen in het doorzetten van de energietransitie: elk beetje verwarming dat we voorkomen is beter dan het niet doen, er zijn inmiddels vele voorbeelden van steden, landen die goede stappen zetten in lijn met Parijs en er is nog veel onbenut potentieel in het omgooien van ons systeem dat leidt tot het veel effectiever reduceren van CO2.

Doorpakken vraagt concreetheid en positieve focus

En dan verschijnt er een grote glimlach op mijn gezicht. We zijn ondanks de grote druk om liever gisteren dan vandaag klaar te zijn en ondanks ons zorgvuldig opgebouwde democratische systeem dat een snelle transitie eerder bemoeilijkt dan dat het als katalysator fungeert, eigenlijk best goed bezig. Natuurlijk kunnen er altijd veel dingen beter, maar ik zie ook dat het oud-Hollands azijnpissen echt in ons DNA zit. Natuurlijk ken ik die neiging ook. Deze tijden van zowel Corona als van de grote noodzaak tot investeren in een compleet nieuw energiesysteem en de overgang naar een circulaire economie, doen echter een stevig beroep op onze veerkracht. Ze vragen iets anders: Vanuit de noodzaak van de opgave gezamenlijk vol de schouders eronder zetten met een positieve blik. Natuurlijk met discussie als belangen strijdig zijn, maar stoppen is geen optie. Het vraagt met elkaar de opgave concreet maken zodat we vanuit overzicht ieder onze bijdrage kunnen leveren en zelfs plezier kunnen hebben hierbij. Gebruik makend van positieve succesvolle voorbeelden.

Mooie voorbeelden terugkijkend naar december

Dan wordt mijn glimlach nog groter. Ik denk terug aan een aantal prachtige momenten in december waaruit ik de conclusie trek dat we een mooie steen bijdragen aan wat er nodig is: concreet maken van de opgave en succesvolle voorbeelden creëren. Kroon op ons werk was vlak voor kerst de ondertekende overeenkomst voor het aansluiten van de hele wijk Groenoord in Schiedam op het warmtenet van Eneco. Met 6.000 woningequivalenten de eerste bestaande wijk van deze omvang die tot overeenstemming tussen de stakeholders is gekomen over de aansluiting op een warmtenet, in dit geval Woonplus, gemeente Schiedam en Eneco. Daarbij zijn we in de rol van projectleider bezig met de verkenning van de haalbaarheid van een Gelders Warmte Infrastructuur Bedrijf. Een prachtig project dat met veel visie over een effectieve rol van de overheid door Gelderland wordt opgetuigd.

Why Fakton Energy: Omdat we in 2050 klaar willen zijn

Met Fakton Energy actualiseerden we in december onze Why, how en what gezien het grote aantal nieuwe mensen afgelopen jaar. De unanieme uitkomst na een prachtig groepsproces van grote inzichten, felle discussies, stiltes en een groeiend gezamenlijk gevoel: Omdat we in 2050 klaar willen zijn. Hoe dan? Door de energietransitie concreet te maken. Wat doen we dan? Rekenen-tekenen-óndertekenen: We structureren integrale energie-vastgoedbusinesscases om de complexe inhoud juist terug te brengen naar simpele overzichtelijke keuzes, we sparren met onze publieke en private opdrachtgevers in zowel de energie- als de vastgoedsector over welke rol effectiefst is, over marktordening, over de rol van de overheid afhankelijk van haar valuedrivers en hoe de markt tot gezamenlijk investeren te krijgen. We begeleiden dealmakings- en aanbestedingsprocessen in warmte en energie tot ondertekende contracten. We tuigen financieringen op voor energie-oplossingen en zetten verduurzamingsstrategieën op voor hele vastgoedportefeuilles. En last but not least: we werken samen met onze andere Fakton-ondernemingen Capital, Development, Consultancy, Valuation en Executives. Altijd de juiste expertise en netwerk voorhanden.

Ons systeem moet wel om

Moet ons systeem om? Ja. Een onvolwassen markt zoals die van duurzame warmte vraagt om hoge investeringen om tot schaal te komen, en vraagt een grotere rol van overheden. Met meer focus op ontwikkeling en ondernemerschap om een nieuwe markt die we heel hard nodig hebben voor de energietransitie, op gang te krijgen. Beginnen we op 0? Nee, de goede voorbeelden komen op gang en ik voel in het werkveld beweging bij alle stakeholders op zoek naar hoe deze noodzakelijke maar ook prachtige opgave met elkaar van de grond krijgen. Nieuwe paden worden al gebaand. Wij denken aan verschillende tafels na over publiek-private samenwerkingen, investeringsfondsen en financieringen, wat dit vraagt en op welke manier dit effectief wordt.

Heel graag maken wij in 2021 samen met u de energietransitie concreet!

Met Fakton Energy wensen wij u een heel goed 2021 dat afgemeten aan de korte termijn ongemakken door Covid niet zo fraai begint, maar waarin we met zijn allen wel met opgeheven hoofd kunnen bouwen aan de grondvesten van de energietransitie. Wij maken deze graag samen met u concreet. Omdat we in 2050 klaar willen zijn. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik ga met veel energie maar eens wat werkjes voor ze printen.

Wouter van den Wildenberg – Fakton Energy