Paul Schrama

De praktische toepassing van de Template Businesscase Warmtenetten vraagt doorleving en begrip van alle onderliggende parameters om effectieve onderhandelingen te kunnen voeren met warmteleveranciers. Het Template werd eerder naar aanleiding van het Startmotorkader van Aedes en de grote warmteleveranciers in Nederland ontwikkeld door TNO in opdracht van het ECW. Op basis van onze ervaring met businesscases warmte en het Template namen wij woningcorporaties mee in alle individuele parameters, de context daarbij en de wijze waarop woningcorporaties de onderhandelingen effectief kunnen voeren. Het geeft ons veel voldoening om onze kennis en ervaring te delen zodat de markt zich sneller ontwikkelt en warmtenetten in de breedte daadwerkelijk in een stroomversnelling komen.

Deelnemer Anke Struijs, adviseur duurzaamheid bij woningcorporatie Alwel: “Complimenten aan Aedes en Fakton en fijn dat jullie dit hebben georganiseerd! Ik vind het Startmotorkader in het algemeen en het Template in het bijzonder nuttig en bruikbaar. De praktijkgerichte benadering van de expertsessie met een case werkte erg goed. De eerste sessie heeft erg geholpen om de juiste context te schetsen en de aandachtspunten te benoemen voor het beoordelen van de case. Die eigen beoordeling, maar vooral het gesprek daarover, brachten het vervolgens tot leven en leverde veel input op voor lopende trajecten. Bovendien heel helder uitgelegd door Fakton.”

Meer weten?
Paul Schrama
p.schrama@fakton.com