Fakton opereert al jaren binnen het speelveld van de energietransitie en bundelde al haar kennis hiervan in de Expert Line Energy.

Fakton was een voorloper met de integrale grondexploitatie. Wij ontwikkelden analoog aan de integrale grondexploitatie een model voor de integrale energie exploitatie. Wij beschouwen de keten van productie tot en met de afname van warmte en delen deze op in afzonderlijke business cases. Fakton verbindt de partijen door het transparant maken van de deel businesscase. Elke deel business case heeft zijn eigen stakeholder, investeringshorizon, risico en rendementseis. Wij stellen hierbij de betaalbaarheid voor de gebruiker centraal.

Fakton snapt en kent inmiddels de partijen in de energiewaardeketen en verbindt deze aan de vastgoedwaardeketen ten behoeve van maximale waardecreatie, zowel strategisch op stadsniveau als op wijkniveau. Op basis hiervan zien wij dat het door creëren van de juiste randvoorwaarden wél kan: betaalbare duurzame energie voor elke wijk of buurt.

Expert Line Energietransitie