Recent verscheen de zesde herziene druk van het boek Investeren in Vastgoed, Grond en Gebieden bij Spryg. Dit boek, waarvan de eerste druk in 2009 verscheen, behandelt de financiële theorie en praktijk van ontwikkelen van vastgoed, grond en gebieden. Aan deze zesde druk voegde de auteurs Peter Vlek en Paul Schrama en hoofdstuk toe over de energie-exploitatie.

In zijn voorwoord formuleert de uitgever Marcel Sanderse treffende de plek van dit boek en van dit nieuwe hoofdstuk.

“Waar in 2009 de focus op de businesscase van het vastgoed zelf lag, heeft een nieuw begrip snel aan populariteit gewonnen: duurzaamheid. Dit was eerst vooral een containerbegrip, waar iedereen een eigen invulling aan gaf. Nu is duurzaamheid in onze vastgoedsector gemeengoed geworden. Met het nieuwe Klimaatakkoord is onze opgave voor duurzame nieuwbouw en het verduurzamen van bestaand vastgoed enorm. De komende 30 jaar moeten al onze woningen en andere gebouwen CO2-neutraal zijn. We staan voor de immense opgave van de energietransitie. Als basis voor investeringsbeslissingen over verduurzamen is naast de vastgoed-businesscase een nieuwe businesscase nodig, namelijk voor energie.

Die uitdaging hebben hoofdauteur Peter Vlek en co-auteur Paul Schrama (beide werkzaam bij Fakton en Fakton Energy) op zich genomen. Naar analogie van het vastgoedrekenmodel zijn zij erin geslaagd om de businesscase van energie transparant en inzichtelijk te maken. In het nieuwe hoofdstuk 6 presenteren zij het nieuwe businessmodel voor energie-exploitatie. Daarmee krijgt u financieel grip op de energietransitie van zowel nieuwbouw als bestaand vastgoed, als opstap naar een financieel gezonde, duurzame samenwerking met alle betrokkenen. Een mooie, nieuwe bijdrage aan ons vakgebied.”

Peter Vlek – Fakton Energy

Bekijk hier het boek