Energy

Eerste provinciale warmtebedrijf in Gelderland

  • Hans Otten
    Partner | 5 april 2023
Gelders Warmte Infra Bedrijf

Een provinciaal Gelders warmtebedrijf, het Gelders Warmte Infra Bedrijf, het GWIB is een feit. Een oplossing die de benodigde kennis, kunde en financiële middelen voor lokale warmtenetten organiseert en door de gezamenlijke aanpak onrendabele toppen verlaagt.

Op verzoek van en met enkele Gelderse gemeenten is het GWIB samen met kennispartners IEG fonds en Alliander gerealiseerd. Niet de enige oplossing, wel een die bijdraagt aan de versnelling van de warmtetransitie. Andere provincies lijken ook het idee te omarmen.