Wouter van den Wildenberg (links) en Aeisso Boelman (Rechts)

Aeisso Boelman en Wouter van den Wildenberg zijn per 1 januari 2019 toegetreden als partner bij Fakton. Zij versterken het team Consultancy.

Aeisso Boelman heeft zich de afgelopen 20 jaar gespecialiseerd op het gebied van publiek-private samenwerking bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Sinds 2008 is Aeisso Boelman werkzaam bij Fakton en adviseert hij partijen bij stedelijk investeren, verkoop in dialoog, ‘dealmaking’, ontwikkelstrategie en grondbeleid. Verder doceert hij bij kennisinstellingen, zoals de ASRE. De kracht van Aeisso ligt in innovatieve oplossingen en veerkrachtige deals. “Ik ben vereerd om als partner Fakton verder te versterken. Mijn toegevoegde waarde vanuit Fakton Consultancy zie ik in het verbinden van de partijen in de vastgoedketen, zodat we samen Nederland steeds een beetje mooier en veerkrachtiger maken”, aldus Boelman.

Wouter van den Wildenberg is binnen Fakton trekker van de expertline Energy. De  afgelopen 15 jaar werkte hij als gebiedsregisseur aan duurzame deals tussen publiek en privaat, als strategisch portefeuillemanager van (maatschappelijke) vastgoedportefeuilles en regisseur van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Wouter is docent bij diverse kennisinstituten, trekker van het netwerk financiële experts van Bouwstenen voor Sociaal en Member of RICS. “Ik heb er veel zin in om in deze nieuwe rol mijn bijdrage aan Fakton, het team en de opgaven buiten te kunnen leveren. Vanuit mijn ervaring met zowel gebiedsontwikkeling als vastgoedportefeuilles zie ik mijn toegevoegde waarde in het concreet maken van de opgave van de energietransitie door de partijen in de vastgoed- en energiesector met elkaar te verbinden, net zoals ik dat al deed binnen de vastgoedwaardeketen”.

“Wij feliciteren Aeisso en Wouter en wensen hen veel succes in hun nieuwe rol. Zij kennen het bedrijf én haar partners door en door en zijn goed in staat om verder te bouwen aan onze missie: Een beslissende bijdrage leveren aan het creëren van veerkrachtige stedelijke leefomgevingen en vitale vastgoedorganisaties”, aldus Anne van Eldonk, partner van Fakton.