Consultancy

Aankondiging partnerselectie Zwitsal-locatie Apeldoorn

Bent u de partij die samen met ons vorm geeft aan de ontwikkeling van een uniek, historisch waardevol en levendig stukje Apeldoorn waar wonen, werken, maken en beleven gecombineerd plaats kunnen vinden?

De gemeente Apeldoorn nodigt u uit om deel te nemen aan de partnerselectie voor de herontwikkeling van de Zwitsal-locatie in de Kanaalzone van Apeldoorn. Wij bieden creatieve ontwikkelaars de kans om met een aansprekende, haalbare en toekomstbestendige invulling te komen voor deze gebiedsontwikkeling. Wij dagen u uit op onze ambities, vastgelegd in het Programma van Eisen en Wensen, en geven u daarbij ruimte om binnen de kaders uw eigen accenten te leggen. Gaat u de uitdaging aan?

Kerngegevens:
  • Terrein van circa 10 hectare;
  • Bestaande gebouwen met een monumentale en/of hoge (cultuur-) historische waarde;
  • Broedplaats met kleinschalige bedrijvigheid, evenementen en horeca;
  • Gebiedsontwikkeling;
  • Samenwerkingspartner.

De gemeente Apeldoorn is op zoek naar een gecommitteerde samenwerkingspartner met ontwikkel- en organisatiekracht die samen met de gemeente en andere stakeholders op de Zwitsal-locatie een plan gaat uitwerken. Het betreft een openbare partnerselectie op basis van een visie op de samenwerking en een visie op de ontwikkelopgave die tijdens de selectieprocedure verder kan worden uitgewerkt. Fakton Consultancy begeleidt, namens de gemeente Apeldoorn, deze procedure. Deelname staat open voor alle geïnteresseerden mist zij voldoen aan een aantal minimumeisen, welke omschreven staan in de Deelnamevoorwaarden.

Bent u de aangewezen partner voor de gemeente Apeldoorn om samen deze opgave tot een succes te maken? Meld u dan voor vrijdag 17 december 2021 om 12.00 uur ’s middags aan voor deze partnerselectie. Aanmelden doet u door de rechtsgeldig ondertekende Deelnamevoorwaarden aan zwitsal@fakton.com te retourneren.

De procesbrief, het programma van Eisen en Wensen en de Deelnamevoorwaarden voor deze partnerselectie zijn te downloaden via de onderstaande buttons.

Procesbrief Partnerselectie Zwitsal-locatie
Programma van Eisen en Wensen Zwitsal-locatie
Deelnamevoorwaarden