Fakton Development

Gastcollege Financiële Haalbaarheid voor 250 TU Delft studenten.

Vanaf 1 januari 2017 zal Fakton voor de taxatiewerkzaamheden een samenwerking aangaan met BaseValue. Aanleiding voor deze stap is de strategische focus van Fakton op complexe advies- en organisatie vraagstukken, gronduitgifte, financiële business cases, transactiebegeleiding, (her)ontwikkelvraagstukken en interim management. Door de samenwerking met BaseValue kan Fakton de onafhankelijkheid van taxaties waarborgen.

BaseValue is een nieuwe landelijk werkende onderneming, opgericht door oud Fakton medewerkers Sake van den Berg, André Deleroi en Erik Vlaming. BaseValue zal zich als zelfstandig taxatie- en consultancybureau voornamelijk richten op het uitbrengen van taxaties die voldoen aan de taxatierichtlijnen vanuit NRVT, RICS, TEGoVA en HypZert, alsmede vastgoedgerelateerde consultancy vraagstukken en op het verzorgen van opleidingen. Unieke objecten en werkzaamheden zoals (her)ontwikkelprojecten, grondposities, parkeergarages, beleggings- en exploitatievastgoed, havens, grondprijsbeleid, ruimtelijke ordeningsvraagstukken en vastgoedopleidingen hebben de bijzondere aandacht van BaseValue.

De huidige taxatiepraktijk zal door Fakton Valuation worden voortgezet onder leiding van Joep Thomassen.