Fakton Consultancy

Spoorzone Apeldoorn – Strategisch sparringspartner & begeleiding Woningbouwimpuls

Fakton Consultancy begeleidde met succes een tweetal Woningbouwimpuls-aanvragen voor de ontwikkellocaties Veldhuis en Kayersmolen-Noord. Met een bijdrage van € 8,3 miljoen kunnen hier de komende jaren circa 1.400 woningen worden gerealiseerd.

De Spoorzone is een van de prioritaire gebieden in Apeldoorn waar de komende jaren woningbouw is geprogrammeerd. De gemeente werkt hier samen met marktpartijen om de bedrijfsterreinen Veldhuis en Kayersmolen-Noord te herontwikkelen tot levendige stadswijken met woningen en voorzieningen. Het uitplaatsen van bedrijvigheid met hindercirkels is hiervoor randvoorwaardelijk, wat leidde tot een financiële onrendabele top in de projecten.

In dit kader vroeg de gemeente Fakton Consultancy om op te treden als strategisch sparringpartner en te komen tot een kansrijke aanvraag voor de 3e tranche van de Woningbouwimpuls. Een intensief traject waarin wij:

  • Een indieningsanalyse opstelden om de meest optimale aanvraagcombinaties af te wegen en het noodzakelijk ‘huiswerk’ inzichtelijk te maken;
  • Onderhandelingen met marktpartijen faciliteerden;
  • Een businesscase ‘op maat’ opstelden;
  • Ondersteunden bij de uitwerking van de aanvraagdocumentatie.

En met succes: het Ministerie van BZK draagt in totaal € 8,3 miljoen bij voor de ontwikkeling van 739 woningen in Veldhuis en 648 woningen in Kayersmolen-Noord. Een prachtige impuls voor de stad, want daarmee kunnen sneller woningen worden gerealiseerd, zonder in te leveren op kwaliteit.

Bron afbeelding: BURA Urbanism

Roelof de Graaf – Programmamanager Spoorzone:

 “Fakton Consultancy heeft ons succesvol begeleidt bij de aanvraag Woningbouwimpuls voor de gebiedsontwikkelingen Veldhuis en Kayersmolen-Noord: twee complexe binnenstedelijke herontwikkelingen. In Veldhuis een gemêleerd gebied waarin de uitplaatsing van een fabriek een prominente opgave is. Kayersmolen-Noord een verouderd bedrijventerrein waar zes marktpartijen de lead voor transformatie hebben.

In beide processen heeft Fakton de gemeente inhoudelijk en procesmatig bijgestaan. De samenwerking met Daan Florijn en Evelyn Rademaker was hierin heel goed. Op een zakelijke en professionele wijze hebben zij ons stap voor stap door het proces begeleid. Wij zijn blij met het eindresultaat en de toegekende rijkssubsidie. De positieve toekenning is een belangrijke katalysator in de verdere uitvoering van beide gebiedsontwikkelingen.”

Team
evelyn-rademaker-500x500_employee_photo
Evelyn Rademaker
Partner
Eigenschappen
Opdrachtgever:
gemeente Apeldoorn
Aantal:
1.387 woningen
Locatie:
Spoorzone, Apeldoorn
Label:
Woningbouwimpuls
Project afbeeldingen
Daan3zw

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Daan Florijn.