Fakton Energy

Groenoord op een warmtenet op basis van restwarmte

In de wijk Groenoord, in gemeente Schiedam, hebben de gemeente en woningcorporatie Woonplus het voornemen om van aardgas over te gaan naar een warmtenet op basis van restwarmte. Het gaat om een wijk van 6000 woning equivalenten. De gemeente en Woonplus vroegen Fakton Energy om de businesscase van alle stakeholders op te stellen en om regie te nemen, namens beide partijen, bij de onderhandeling van alle contracten.

Centraal stond hierbij het onderhandelen van een succesvolle deal die aan alle randvoorwaarden en uitkomsten voldeed. Kernpunt was het realiseren van een woonlasten neutrale deal voor alle bewoners van de wijk. De uiteindelijke deal voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Dit warmteproject heeft de laagste aansluitkosten van alle warmtenetprojecten in Nederland. De contracten zijn voor de kerst ondertekend en het project is gestart. Aanvullend vroeg de gemeente om het politieke proces richting besluitvorming in de raad te ondersteunen en om ambtenaren en wethouders bij te staan met raad en daad.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste activiteiten waarvoor Fakton eindverantwoordelijk was:

 • Opstellen en overeenkomen van de uitgangspunten en voorwaarden per deelnemende partij.
 • Opstellen en optimaliseren van de businesscase particulieren, huurders en woningcorporatie.
 • Valideren en toetsen/aanscherpen van de Eneco businesscase.
 • FinanciĆ«le optimalisatie van de deal.
 • Inrichten van het financieringsinstrumentarium van de gemeente voor dit project.
 • Opstellen risicoregister, risicomitigaties en het vaststellen van de risico-eigenaren.
 • Onderhandelen van alle waarde- en risico-elementen van de deal.
 • Inrichten en opstellen van het concessiecontract.
 • Inrichten en opstellen van het samenwerkingscontract tussen gemeente,
 • Woonplus en Eneco.
 • Toetsen en verbeteren van leverings- en aansluitcontracten van Eneco.
 • Het inrichten van een programmatische aanpak om er zorg voor te dragen dat alle werkgroepen en bestuurders optimaal ingezet werden gedurende het gehele besluitvormingstraject.
Team
Eigenschappen
Opdrachtgevers
Gemeente Schiedam en Woonplus
Locatie
Schiedam Groenoord
Opdrachttype
Dealmaking
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Saskia Geerts.