Fakton Consultancy

Schiphol Group: rekenmodel havengelden

Eens in de drie jaar herziet Schiphol de tarieven voor havengelden. Die herziening is gebonden aan wettelijke kaders en toezicht vanuit de ACM. Voor de voorbereiding van de consultaties met de luchtvaartmaatschappijen over de herzieningen per 1 maart 2022, vroeg Schiphol Group ons in zeer korte tijd een rekenmodel te ontwikkelen voor het bepalen van de tarieven binnen de grenzen van de businesscase, de wet en rekening houdend met de huidige tarieven.

Door onze eerdere opdrachten voor Schiphol Real Estate en SADC zijn onze opdrachtgevers bekend met onze aanpak voor complexe modellen. Zij gaven ons het vertrouwen om een nieuw model voor de bepaling van havengelden te maken terwijl dit niet onze kernexpertise is.
Het bestaande model van de Schiphol Group liep tegen grenzen aan omdat bijvoorbeeld de tariefstructuren om stillere en zuinigere vliegtuigen te begunstigen complexer werden en omdat de uitkomsten voor de totalen van de gewijzigde tarieven enigszins in verhouding moesten staan tot de huidige totalen.

Voor ons was deze, niet aan vastgoed gerelateerde, opdracht een bijzondere uitdaging omdat wij ons op een onbekend terrein begaven. In deze opdracht bleek de waarde van onze fundamentele aanpak van (modellen voor) businesscases. Die aanpak zorgt ervoor dat onze adviseurs in principe elk businesscase vraagstuk op kunnen pakken.

In nauwe samenwerking met medewerkers van Schiphol ontwikkelde ons team in twee tot drie weken, in een pressure cooker omgeving, een b├Ęta-versie van het rekenmodel. In nog eens drie weken daarna verfijnden wij het model zodat het bruikbaar was binnen het consultatieproces rond de herziening van de havengelden.

Team
Eigenschappen
Opdrachtgever
Schiphol Group
Type opdracht
Complexe businesscase modelleren
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Martijn Nawroth.