Fakton Consultancy

Provincie Zuid-Holland | Opstellen indicatief woonbod

In maart 2022 heeft minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge aangegeven dat er tot en met 2030 900.000 nieuwe woningen moeten worden bijgebouwd. De provincies zijn gevraagd een woonbod in te dienen voor de woningbouwproductie in deze periode aan zachte en harde plancapaciteit.

Fakton heeft de provincie Zuid-Holland ondersteund bij het opstellen van het Woonbod. In dit woonbod zijn naast de plancapaciteit tevens de belangrijkste knelpunten en noodzakelijke succesfactoren opgenomen als randvoorwaardelijk. Fakton heeft in een aantal overleggen met uiteenlopende afdelingen van de provincie de knelpunten en succesfactoren besproken en uitgewerkt als onderdeel van het Woonbod.

In het vervolgtraject heeft Fakton met de provincie Zuid-Holland een ‘reality check’ uitgevoerd op het Woonbod. Tijdens twee ronde tafel overleggen is met betrokken partijen gesproken over de inhoud van het Woonbod. Hierbij waren directeuren van ontwikkelaars, gemeenten, corporaties en beleggers fysiek bijeen om de woningbouwopgave (met knelpunten en succesfactoren) te bespreken. Aeisso (partner Fakton Consultancy was gespreksvoorzitter tijdens de ronde tafels.

Team
Tim van der Zaan
Director
Gerben Roosendaal
Gerben Roosendaal
Ontwikkelaar
Jos Koster
Associate consultant
Eigenschappen
Opdrachtgever:
Provincie Zuid-Holland
Label:
Woningaanbod
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Tim van der Zaan.