Fakton Energy

Onderzoek naar de woningvitaliteit in Rotterdam

In de bestaande particuliere woningvoorraad van Rotterdam komen steeds meer uitdagingen samen. De belangrijkste onderwerpen zijn momenteel klimaatadaptatie, verduurzaming, achterstallig onderhoud, asbest en funderingsproblematiek. De gemeente heeft op deze onderwerpen deels reeds onderzoeken uitgevoerd of laten voeren, maar een integraal beeld miste. Hierdoor was de opgave in ieder onderzoek slechts deels in beeld en was het vormen van een duidelijke strategie niet mogelijk.

Wij werkten in samenwerking met Springco een benadering uit waarmee de verschillende onderzoeken gecombineerd konden worden. Ook voegden wij verschillende inzichten voor verduurzamingsmaatregelen toe en werkten wij de verschillende opgaven uit op (sub)buurt- en stadsniveau.

Daarnaast stelden wij een dashboard samen waarop de gemeente zelf toegang had tot alle informatie op (sub)buurt- en stadsniveau. Dit dashboard geeft de gemeente de mogelijkheid om specifieke analyses uit te voeren op resultaten die ontstaan wij een specifieke scope.

Team
Eigenschappen
Opdrachtgever
gemeente Rotterdam
Type
Onderzoek woningvitaliteit
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Martijn Nawroth.