Fakton Energy

Inzicht in energieoplossingen op gebouwniveau

Parteon wenste ten behoeve van de verduurzamingsopgave in hun portefeuille van woningen inzicht te krijgen in de verschillende energieoplossingen er bestaan en welke businesscases hierbij toepasselijk zijn. Daarnaast wenste zij inzicht te krijgen in de beslisstructuur om te komen tot een bepaalde oplossing in een bepaalde wijk of binnen bepaalde woningen.

Wij beschreven voor Parteon de verschillende energieoplossingen die momenteel beschikbaar zijn op de markt en veelvoudig toegepast worden in de woningmarkt. Wij maken hierbij onderscheid in:

  • Duurzame elektra-opwekking
  • Individuele warmteoplossingen
  • Middelgrote collectieve warmteoplossingen
  • Grote collectieve warmteoplossingen

Voor ieder van de beschreven opties gaven wij aan welke businesscase erbij past, welke investering noodzakelijk is, welke risico’s, voordelen en nadelen bijpassend zijn en hoe duurzaam de oplossing op een vijfpuntsschaal.

Beslisboom
Om inzicht te geven in de beslisstructuur, schetsten wij de verschillende overwegingen die Parteon moet maken om te komen tot een passende energieoplossing. Dit vatten wij in een beslisboom en illustreerden wij aan de hand van verschillende voorbeelden.

Team
Wouter van den Wildenberg
Partner
Hans Otten
Partner
Eigenschappen
Opdrachtgever
Parteon
Type
Beslisboom
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Wouter van den Wildenberg.