Fakton Consultancy

Gemeente Delft: alternatieven financiering nieuwbouw scholen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nieuwbouw van schoolgebouwen voor het basis- en voortgezet onderwijs. De gemeente Delft vroeg ons te onderzoeken welke alternatieven er zijn voor de financiering van schoolgebouwen anders dan de traditionele aanpak waarbij de gemeente investeert, activeert en kapitaalslasten en risico draagt.
Deze zoektocht naar een alternatieve publiek-private aanpak had naast een financieel motief vooral een motief van ontzorgen van zowel gemeente als schoolbesturen bij de bouw, beheer en onderhoud van moderne, duurzame en complexe schoolgebouwen.

Ons onderzoek voerden wij uit op basis van een concrete casus voor nieuwbouw. Beschikbaar was een Programma van Eisen, een volumestudie en eerste raming van de investeringen en de kosten van beheer en onderhoud. Naast de schoolbesturen en de gemeente was ook een ESCO betrokken die de investering in, en exploitatie van de installaties, op zich wilde nemen.

Wij overlegden met de gemeente, de schoolbesturen en de ESCO. Met drie beleggers spraken wij over hun belangstelling voor investeren in schoolgebouwen en de randvoorwaarden die zij daarbij stellen. Ook kwam de afstemming op de voorwaarden die schoolbesturen stellen rond inrichting en concept van een schoolgebouw aan de orde. Alle beleggers hadden belangstelling voor investeren in wat nu sociale infrastructuur heet, waaronder schoolgebouwen. Alle beleggers gaven tevens aan dat voor investeren wel een minimum volume nodig is. Investeren in één schoolgebouw is niet mogelijk, investeren in een portefeuille van meerdere schoolgebouwen wel, ook als die portefeuille over meerdere jaren wordt gerealiseerd.

Wij werkten zowel de financiële als de kwalitatieve businesscase voor de traditionele aanpak (gemeente investeert, school onderhoudt) en vijf alternatieven uit. Alternatieven betroffen de rendementseis van een belegger, het exit scenario en de verantwoordelijkheid voor onderhoud en de risico’s.

Team
Wouter van den Wildenberg
Partner
Eigenschappen
Opdrachtgever
Gemeente Delft
Type opdracht
Businesscase
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Peter Vlek.