Fakton Energy

Een toekomstig energiesysteem Langs Eem en Spoor

De gemeente Amersfoort wenste een onderzoek te laten uitvoeren naar het toekomstig energiesysteem voor vijf buurten binnen Langs Eem en Spoor. Daarbij wilde de gemeente inzicht krijgen in de verschillende governance rollen die de gemeente kan aannemen om sturing en invloed te krijgen op het energiesysteem.

Het vraagstuk betrof de vijf buurten Wagenwerkplaats, Trapezium, de Nieuwe Stad, Eemplein en de Kop van Isselt. In deze buurten zijn veel nieuwbouwontwikkelingen gaande die momenteel nog in een verkenningsfase zijn. ​De gemeente vroeg Fakton om te onderzoeken wat een technische en financieel het meest geschikte energiesysteem voor de buurten is. Analyses vergelijken een collectieve oplossing voor alle buurten met een collectief systeem per buurt of alle woningen individueel te verwarmen. Centraal staan de bewonerslasten hierin centraal voor de uitkomst.

Een ander belangrijk punt was op welke manier de gemeente sturing kan hebben op de duurzaamheid en betaalbaarheid van het toekomstig energiesysteem (zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk).   Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste activiteiten waarvoor Fakton eindverantwoordelijk was:​​

  • Analyse nieuwbouw en bestaande bouw;​
  • Analyse warmte- en koudevraag;​
  • Analyse van de verschillende energieconcepten;​
  • Opbouwen van de integrale vastgoed energiebusinesscase;​
  • Advies governance modellen gemeente.
Team
Benny Roelse
Director
Eigenschappen
Opdrachtgever
gemeente Amersfoort
Locatie
Langs Eem en Spoor
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Benny Roelse.