Gebiedsontwikkeling Vlietvoorde, gemeente Leidschendam-Voorburg

Wonen te gast in een historisch groen landschap? In Vlietvoorde, een project in de Duivenvoordecorridor in Leidschendam-Voorburg, is dat meer dan een belofte. Ariën Versteeg van Fakton Executives leidt deze gebiedsontwikkeling van ruim 20 hectare in goede banen. En daar hoort bomen planten bij: geen jonge aanplant maar 68 groot formaat exemplaren, beeldbepalend in het open weidelandschap. Ze komen in een tijdelijk depot en verhuizen eind van het jaar naar de boszones. Kwaliteit is zo geen sluitstuk, maar creëert waarde. Er ontstaat een groen kader waarbinnen later de nieuw te bouwen woningen volgen: een integrale gebiedsgerichte aanpak als ‘glas’ en ‘lood’.

De plannen voor Vlietvoorde versterken de landschappelijke kwaliteiten die lang onder tuinbouwkassen verborgen lagen. Zo liep centraal door het plangebied het Romeinse kanaal van Corbulo, dat als onderdeel van de Limes is voorgedragen als UNESCO-monument. Al in de prehistorie was de overgang van de hogere zandduinen naar het lagergelegen natte binnenland interessant. En van recenter betekenis zijn de opvaarten die haaks op de Vliet zijn aangelegd zijn om landbouwproducten soepel te kunnen afvoeren. Binnenkort beslist de gemeente van Leidschendam-Voorburg over het bestemmingsplan waarin archeologisch vriendelijk bouwen op gebiedsniveau het uitgangspunt is. Contractpartner BPD pakt de uitdaging op om de hoge woonkwaliteit verder waar te maken.

Testimonial Jeroen van de Ven, ambtelijk opdrachtgever gemeente Leidschendam-Voorburg:

“Ariën geeft richting aan een prachtige ontwikkeling, met overtuiging om onze hoge ambities waar te maken, maar ook met een scherpe sturing op de financiële mogelijkheden. Hij is een professionele verbinder die het gemeentelijk projectteam in positie brengt en zijn ervaring overdraagt. Hij werkt resultaatgericht en anticipeert op kansen en risico’s.“

Team
arien-versteeg01zw_employee_photo
Arien Versteeg
Associé
Eigenschappen
Opdrachtgever:
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Opdrachttype:
Gebiedsontwikkeling
Jaar:
2016 – 2021
arien-versteeg01zw_employee_photo

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Arien Versteeg.