Fakton Consultancy

Autoriteit Woningcorporaties: actualiseren handboek marktwaardering

De eerste versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde werd op 17 juni 2015 gepubliceerd als onderdeel van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Dit handboek wordt jaarlijks geactualiseerd. Sinds 2017 werken wij jaarlijks aan de actualisatie. Aanvankelijk in opdracht van het Ministerie BZK en sinds 2020 in opdracht van de Autoriteit Woningcorporaties.

Voor de jaarlijkse actualisatie werken wij nauw samen met de betrokken partijen zoals vertegenwoordigd in de klankbordgroep: woningcorporaties, taxateurs, accountants, softwareontwikkelaars, belangenorganisaties, het ministerie BZK en de Autoriteit.

De jaarlijkse actualisatie houdt onder meer in:

  • Het aanscherpen en verduidelijken van de gehanteerde methodiek.
  • Het verwerken van wijzigingen in wet- en regelgeving en van inzichten uit de praktijk in het handboek. Daarvoor voeren wij regelmatig onderzoeken uit zoals bijvoorbeeld naar het effect van duurzaamheid, uitgedrukt in energielabel, op de marktwaarde.
  • Het actualiseren en kalibreren van de parameters in het handboek. Daarbij werken wij samen met het team van een ander bedrijf dat jaarlijks het handboek valideert en onderzoekt in hoeverre de modelmatig basiswaardering aansluit bij door taxateurs uitgevoerde full taxaties.
  • Uitvoeren van effectstudies om vooraf vast te stellen welk effect van een wijziging heeft op de uitkomst van de waardering.
  • Een jaarlijks onderzoek naar softwareapplicaties voor de waarderingen waarbij als eis is gesteld dat applicaties onderling nagenoeg tot dezelfde uitkomsten komen bij gelijke input.
  • De eindredactie van het handboek.
Team
Chander Jagernath
Director Portefeuille- en Asset Management
Léon van der Wal
Associate partner
Eigenschappen
Opdrachtgever
Autoriteit Woningcorporaties
Type opdracht
onderzoek en expertadvies
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Chander Jagernath.