Fakton Consultancy

Actualisatie handboek marktwaardering

Fakton Consultancy voert sinds 2016 ieder jaar de actualisatie van het Handboek Marktwaardering uit namens de Autoriteit Woningcorporaties. Ook in 2021 is deze actualisatie doorgevoerd, waarin de waardering van het vastgoed van woningcorporaties centraal staat.

In de Woningwet van 2015 is de marktwaarde verhuurde staat de basis voor de waardering van het vastgoed van woningcorporaties op de balans. De wet voorziet daarvoor in een handboek marktwaardering. Sinds 2019 is ook de beleidswaarde opgenomen. Jaarlijks wordt onderzocht of het handboek nog aansluit bij de praktijk en economische ontwikkeling en wordt het handboek aangepast en bijgesteld.

Fakton Consultancy is sinds 2016 betrokken bij dit proces. In 2021 voeren wij voor de vierde keer de actualisatie van het handboek uit in opdracht van de Autoriteit Woningcorporaties, die de leiding overneemt van het Ministerie BZK.

De werkzaamheden die wij elke actualisatie uitvoeren bestrijken één jaar en bestaand onder meer uit:

  • Meewerken aan voorbereiding en bijwonen van bijeenkomsten van de klankbordgroep door deze te informeren over effecten wijzigingen.
  • Voorstellen voor wijzigingen uitwerken en op effecten beoordelen.
  • Ondersteuning van de bij het handboek betrokken partijen zoals woningcorporaties, overheden en toezichthouders, taxateurs en accountants.
  • Uitvoeren specifieke onderzoeken naar bijvoorbeeld het effect op de waarde van verduurzamen, relatie locatie en discontering, onderhoudsnormen.
  • Actualiseren parameters in het handboek en kalibreren van de resultaten.
  • Redactie handboek, opstellen effecten- en marktrapportages, meewerken aan jaarlijks congres rond handboek.
  • Onderzoek naar software voor marktwaardering en ondersteunen van softwareproducenten bij het voldoen aan eisen voor de uitkomsten voor de certificering.
Team
Léon van der Wal
Associate partner
Eigenschappen
Opdrachtgever
Autoriteit Woningcorporaties
Opdrachttype
Jaarlijks strategisch advies
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Peter Vlek.