Fakton Consultancy

Amvest: model opstalontwikkeling

Als ontwikkelende belegger treedt Amvest op als opstal- en vaak ook als gebiedsontwikkelaar. Amvest vroeg ons eerst om het model voor de opstalontwikkeling dat zij gebruikten te valideren. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat het beter was een nieuw model te ontwikkelen op basis van de principes van het bestaande model. Bij het ontwikkelen van nieuwe modellen passen wij al sinds jaren de FAST-standard toe. Daardoor is een nieuw model transparant, stabiel en flexibel.

Het model rekent op basis van een gedetailleerde invoer van de stichtingskosten en planning van een vastgoedprogramma over een periode van tien jaren in maanden de in- en uitgaande kasstromen door. Die kasstromen kunnen naar wens ook in perioden van een kwartaal of jaar zichtbaar gemaakt worden.

Op basis van de kasstromen rekent het model vervolgens afgeleide gegevens als marges, rendementen, financieringsbehoefte door.  Het model bevat een financieringsmodule waardoor het model niet alleen het projectrendementen maar ook rendementen op eigen vermogen uitrekent. Het model bevat daarnaast nog een gevoeligheidsmodule waardoor de gevoeligheid van marge of rendement afgezet kan worden tegen verschillende bouwkosten, opbrengsten en bouwtempo’s.

Team
Eigenschappen
Opdrachtgever
Amvest
Type opdracht
Model businesscase
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Peter Vlek.