Fakton Consultancy

14 grootschalige woningbouwgebieden

Het programma Woningbouw zet in op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. Om de woningbouw een impuls te geven, zijn er initieel 14 gebieden benoemd waar overheden samenwerken aan goede bereikbare grootschalige woningbouw.

Deze gebieden bieden ruimte voor ongeveer 440.000 nieuwe woningen en maken onderdeel uit van de regionale verstedelijkingsstrategieƫn uit de NOVI, verdeeld over het hele land.

In 2021 hebben Fakton en andere adviesbureaus gewerkt aan het opstellen van de businesscases voor de 14 grootschalige woningbouwgebieden. In dit traject is in samenwerking met de betreffende gemeenten in korte tijd een globale businesscase opgesteld.

Fakton Consultancy was verantwoordelijk voor de cijfermatige analyse en het samenbrengen van de businesscases voor de 14 gebieden tot een totale onrendabele top.

In navolging hierop hebben wij in samenwerking met Rebel in een separate opdracht gewerkt aan het doorrekenen van de gevoeligheidsanalyse van de businesscases voor de 14 grootschalige woningbouwgebieden. Dit ten aanzien van de gesprekken richting het Coalitieakkoord tussen de ministeries IenW, BZK en Financiƫn.

Team
Tim van der Zaan
Director
Madelon Lageveen
Madelon Lageveen
Partner
Gert-Jan Troost
Junior Consultant
Eigenschappen
Opdrachtgever:
Ministerie BZK
Label:
Woningbouwgebieden
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Tim van der Zaan.