Executives

Parallel schakelen planproces voor Woningbouwversnelling

  • evelyn-rademaker-500x500_employee_photo
    Evelyn Rademaker
    Partner | 20 januari 2023
Parallel schakelen planproces voor Woningbouwversnelling

Afgelopen jaar heeft Fakton Executives hard gewerkt aan het onderzoek “Parallel schakelen planproces voor Woningbouwversnelling”. Deze input is verwerkt in het Plan van Aanpak van Hugo de Jonge en dat gisteren naar buiten kwam in de publicatie: Versnellen en processen en procedures woningbouw.

In opdracht van het ministerie van BZK is samen met Fakton een geheel andere manier van werken, het parallel schakelen van het plan proces.

De opgave van 100.000 woningen per jaar is een stijging van tenminste 25% ten opzichte van wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd. Dit moet met minder mensen. Dat kan niet door te blijven doen wat we deden, dan krijgen we immers wat we kregen. Het kan door het proces zo te organiseren dat parallel zoveel mogelijk tegelijkertijd wordt opgepakt. Informatie uitwisselen, indikken van besluitvorming en radicaal anders werken leidt tot:
·        verkorting van de ontwikkeltijd van bijna 6 naar bijna 2 jaar;
·        20 tot 50 procent minder personele inzet als gevolg van een korter en intensiever proces;
·        aanzienlijke vergroting van de slagingskans van projecten.

Bekijk hier het plan van aanpak ‘versnellen processen en procedures woningbouw’

Plan van aanpak Versnellen processen en procedures woningbouw