Hoe maken we de woningbouwversnellingplannen van Hugo de Jonge werkelijkheid?

Daarover ging het webinar van Vastgoedjournaal op 13 april waar wij onze onderbouwing Parallel schakelen planproces voor Woningbouwversnelling opnieuw toelichtten. In het kort: bouwplannen realiseren in 2 jaar in plaats van 6 of meer.

Afgelopen jaar heeft Fakton Executives hard gewerkt aan het onderzoek. Deze input is verwerkt in het Plan van Aanpak van Hugo de Jonge en dat 19 januari naar buiten kwam in de publicatie: Versnellen en processen en procedures woningbouw.

In opdracht van het ministerie van BZK is samen met Fakton een geheel andere manier van werken, het parallel schakelen van het plan proces.

De opgave van 100.000 woningen per jaar is een stijging van tenminste 25% ten opzichte van wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd. Dit moet met minder mensen. Dat kan niet door te blijven doen wat we deden, dan krijgen we immers wat we kregen. Het kan door het proces zo te organiseren dat parallel zoveel mogelijk tegelijkertijd wordt opgepakt. Informatie uitwisselen, indikken van besluitvorming en radicaal anders werken leidt tot:
·        verkorting van de ontwikkeltijd van bijna 6 naar bijna 2 jaar;
·        20 tot 50 procent minder personele inzet als gevolg van een korter en intensiever proces;
·        aanzienlijke vergroting van de slagingskans van projecten.

Bekijk hier het plan van aanpak ‘versnellen processen en procedures woningbouw’

Plan van aanpak Versnellen processen en procedures woningbouw
Parallel schakelen planproces voor Woningbouwversnelling