Executives

Acteren in een neergaande markt

Michael Hesp - Director Fakton Consultancy

Acteren in een neergaande markt. Dat was het thema van onze Fakton Executives Workshop afgelopen week. Michael Hesp – Director bij Fakton Consultancy – gaf facts en figures over de woningprijzen, bouwkosten en residuele grondwaarden.

In de huidige markt komen woningbouwambities ernstig onder druk te staan. Er is sprake van een giftige cocktail: stijgende bouwkosten, dalende woningprijzen en het aantal bouwvergunningen loopt al langer terug. Maar het woningtekort is nijpend en de woningbehoefte wordt mogelijk nog sterk onderschat. Sinds 2020 laat de bevolkingsgroei een flinke stijging zien, met name door de instroom van vluchtelingen, kenniswerkers en arbeidsmigranten. Bouwkosten zullen zich corrigeren, maar dat kost tijd. De belangrijke vraag is dan ook: is er de jaren niet juist veel buffer opgebouwd?

Mogelijk is het vooral onzekerheid die ervoor zorgt dat projecten stil liggen. In de conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek is te zien hoe alle patronen uiteen zijn gespat ten tijde van de coronacrisis. Een heel andere beweging dan tijdens de bankencrisis. Stimuleringsmaatregelen kunnen de bouwstroom bevorderen en Fakton kan overheden ondersteunen in het opzetten van deze stimuleringsmaatregelen. Met name door lokale markt- en contextanalyses, inventarisatie van de stimuleringsmaatregelen, het bepalen van de kansrijke maatregelen en vervolgens door het leveren van benodigde inzet en capaciteit voor implementatie.

In de onderstaande presentatie vind je de ondersteunende data en onder andere twee voorbeelden uit de vorige crisis.

Download de presentatie