We zien je graag op de Provada 2023

Fakton verbindt publieke en private partijen en slaat bruggen tussen gemeenten, corporaties, beleggers, ontwikkelaars én de mens. Dat doen we ook tijdens de Provada op 13, 14 en 15 juni in de RAI Amsterdam. We ontmoeten je graag op onze stand (hal 12, stand 39) en nodigen je van harte uit om één van onze bijeenkomsten bij te wonen. Vanuit onze verschillende expertises leveren wij namelijk een bijdrage aan diverse PROVADA-debatten.

Energiedebat: oplossingen voor netcongestie
Woensdag 13 juni
11:15 – 12:15
Forum 1
Spreker vanuit Fakton: Wouter van den Wildenberg

Een steeds grotere belemmering om te kunnen blijven bouwen is het ontbreken van energievoorziening. Op veel plekken in Nederland worden nu al geen grootzakelijke elektriciteitsaansluitingen meer uitgegeven. Op praktisch alle andere plekken hangt dit zwaard van Damocles de komende jaren boven de markt. Ons huidige energiesysteem is niet ingericht op de nieuwe realiteit van steeds meer decentrale opwek als de zon schijnt en/of de wind waait met de daarbij horende pieken in elektriciteitsvraag en –aanbod. Net zomin als het is ingericht om onderlinge uitwisseling tussen energieaanbieders en – vragers te faciliteren. Met als gevolg netcongestie als een van de grootste belemmeringen om te kunnen bouwen. Nu al een probleem voor bedrijventerreinen en binnenkort ook voor de woningbouw. Energie is hiermee de aanjager geworden voor ontwikkeling en bouw en dat vraagt om een aantal systemische veranderingen met iedereen een eigen rol. Van Europa en het Rijk, tot en met de Nederlandse energiepartijen en de Nederlandse vastgoedsector. De ontwikkeling naar decentrale energiesystemen lijkt onvermijdelijk, met alle overwegingen voor de vastgoedsector van dien. Het toenemende belang van energie in gebieds- en vastgoedontwikkelingen vragen een steeds nauwere en betere samenwerking. De markt moet weten wat de visie van het Rijk en van Europa is, de overheid moet weten welke innovaties en mogelijkheden er zijn.

Kijk voor meer informatie over de sprekers op Provada.nl.

G5 debat: op zoek naar de ‘heroes van de betaalbare woningbouwproductie’
Woensdag 15 juni
12:30 – 13:30
Sprekers vanuit Fakton: Erik Faber, Michael Hesp

Het kabinet wil de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen voor middeninkomens verbeteren. Tegelijkertijd staat de haalbaarheid van nieuwbouwprojecten onder druk door hoge bouwkosten en lagere opbrengsten. Om te zorgen dat de productie niet helemaal stil gaat vallen zijn diverse gemeenten bezig met ‘doorbouw akkoorden’ en heeft de G5 onlangs een brandbrief aan het Rijk gestuurd om steun te vragen bij de woningbouwopgave. De deelnemers van de G5 gaan in debat met het Rijk, Corporatie en institutioneel geld om te bezien hoe de woningbouwproductie voor betaalbare woningen voor het middensegment kan worden vlot getrokken. De G5 heeft ze hard nodig om de toeloop van mensen te blijven accommoderen.

Kijk voor meer informatie over de sprekers op Provada.nl.