Energy

‘Megaprobleem’ met locaties zal steeds vaker optreden

  • Michiel van Dam
    Senior Consultant | 13 april 2023

'Megaprobleem' met locaties zal steeds vaker optreden

De claim op de schaarse ruimte in ons land is groot. Naast een enorme woningbouwopgave moeten we ook ruimte maken voor de grote transities van onze tijd zoals de energietransitie, de effecten van klimaatverandering en de circulaire economie. Het @Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde onlangs vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050 waarin zij vier mogelijke ruimtelijke toekomsten presenteren. Scenario’s die in beeld brengen welke gevolgen verschillende keuzes voor onze gezamenlijke toekomst hebben.

In een verhaal hierover door Peter Hanff van Vastgoedmarkt is ook aan Fakton gevraagd hoe wij naar de scenario’s kijken in relatie tot de claims op de ruimte in Nederland. Dit hebben we gedaan vanuit onze dagelijkse praktijk van advisering op het snijvlak van publiek en privaat en het regisseren van vastgoedontwikkeling. Robin Vriends en Michiel van Dam spraken met Vastgoedmarkt over de ‘botsing’ tussen de woningbouwopgave en de ruimte voor ‘bedrijvigheid’, maar ook over netcongestie en hoe dit steeds vaker gebiedsontwikkelingen belemmert. En vooral benadrukten we het belang van het meer leidend maken van bodem en water in de ruimtelijke inrichting van ons land. Verzilting, extreme droogte en daartegenover overstromingen kunnen niet langer buiten beschouwing worden gelaten.

Het artikel – waarin ook JLL en STEC Groep aan het woord komen, kun je lezen via deze link:

https://www.vastgoedmarkt.nl/182211/mega-probleem-met-locaties-zal-steeds-vaker-optreden?utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=222_VGM_RN_20230105&utm_content=459_VGM_RN_dinsdag&utm_term=228